Afera CHF: Državni svet Republike Slovenije za hitro in dokončno sistemsko rešitev!

Na skupni novinarski konferenci Združenja Frank in Državnega sveta Republike Slovenije z dne 01.03.2019 je bila ponovno predstavljena pereča problematika, ki zadeva na tisoče slovenskih kreditojemalcev s posojili, nominiranimi v švicarskih frankih in s kreditno klavzulo v švicarskih frankih.

Združenje Frank je ponovno opozorilo na nepoštene poslovne prakse bank ter na neprimernost CHF kreditov za množično trženje. Da je produkt za potrošnika nevaren, tvegan in popolnoma neprimeren, smo podkrepili tudi s številnimi novimi dokazi, zbranimi v najnovejši publikaciji z naslovom CHF-krediti v Sloveniji: Nepotrebni in neprimerni. Težko si predstavljamo, da bi po preučitvi publikacije še kdo lahko argumentirano zagovarjal nepoštene poslovne prakse tistih bank, ki so toksične CHF kredite podeljevale brez izpolnjene pojasnilne dolžnosti in s tem spravile v kreditno suženjstvo velikansko število državljanov.

O nepoštenih bančnih praksah pri podeljevanju zadevnih posojil so že večkrat spregovorili tudi nekdanji in sedanji bančni uslužbenci. Kljub temu, da so  mnogi kot priče v sodnih postopkih že izpovedali, da banke potrošnikov niso opozarjale na tveganost produkta, da tudi sami tveganj niso poznali in zato o njih niso mogli seznanjati kreditojemalcev, so njihova pričanja pred sodišči ostala preslišana in prezrta.

Na tiskovni konferenci sta bili zato tokrat pred javnostjo predstavljeni izjavi dveh nekdanjih bančnih uslužbencev, s katerima se navedbe kreditojemalcev nedvoumno in konkretno potrjujejo.

V nadaljevanju je bil najavljen mednarodni posvet z naslovom Evropski pogled na sistemske rešitve problematike CHF kreditov, napovedan za 04.03.2019, ki ga skupaj pripravljata Združenje Frank in Državni svet Republike Slovenije. Namen posveta, na katerem bodo sodelovali domači in tuji predavatelji, je strokovno in splošno javnost  opozoriti na zadevni problem ter ju seznaniti s primeri dobrih praks v drugih evropskih državah.

Matjaž Sušnik, predsednik Združenja Frank je na tiskovni konferenci opozoril, da so nacionalna sodišča pri sojenju v konkretnih primerih vezana na sodno prakso Sodišča EU, zato bodo morala v vseh konkretnih primerih presojanja morebitnih nedovoljenih pogodbenih pogojev uporabiti merila, ki jih je določilo Sodišče EU.
Opozoril je na možno problematičnost velikega števila tožnikov, ki jih je v omenjenih sporih moč pričakovati, saj po mnenju Ustavnega sodišča lahko to pomeni znatno breme za sodni sistem, ki ima lahko negativne učinke na ustavno zajamčeno učinkovitost sodnega varstva.

Sodnih postopkov in sodbe vrhovnega sodišča iz leta 2018 se je dotaknila tudi odvetnica Tina Šnajder Paunović iz odvetniške družbe Završek & Šnajder. Izpostavila je, da je omenjena sodba zelo dobro povedala, kaj naj bi pomenila pojasnila dolžnost bank in opozorila, da je vrhovno sodišče z zadnjimi sodbami to dolžnost zelo relativiziralo. “A dejstvo je, da banke niso dajale pojasnil o posojilih v švicarskih frankih, kot bi bilo treba, pač pa so favorizirale posojila v švicarskih frankih,” je dodala.

Za kreditojemalce izjemno pomembno sporočilo pa je na tiskovni konferenci podal Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca, ki je neposredno in argumentirano izpostavil, da je slovensko javnost in politiko treba seznaniti s sistemsko naravo te problematike.

Predsednik DS RS Alojz Kovšca je izpostavil, da so se s podobno situacijo soočale tudi nekatere druge srednje  in vzhodnoevropske države, ki so s posebnim zakonom uredile rekonverzijo posojil iz švicarskih frankov v nacionalno valuto.

Podporo aktivnostim Državnega sveta in iskanju rešitve za kreditojemalce v CHF je na Državni svet RS naslovila tudi Evropska potrošniška organizacija – BEUC, ki zastopa 43 neodvisnih potrošniških organizacij iz kar 32 evropskih držav. V svojem dopisu tudi BEUC opozarja na neprimernost spornih kreditov za masovno (dolgoročno stanovanjsko) kreditiranje, na zavajanja in opustitev dolžnega ravnanja s strani finančnih inštitucij ter nujnost sistemske rešitve.

Državni svet je ponovno izrazil zaskrbljenost zaradi morebitnih posledic za proračun Republike Slovenije, če se problematika ne bo rešila v okviru države in bo prišlo do odločanja pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Na koncu je bilo podano zagotovilo, da bo Državni svet v želji po ustreznih in učinkovitih mehanizmih za zaščito potrošnikov v sodelovanju s stroko in Združenjem Frank po potrebi predlagal tudi zakonodajno rešitev.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone