Afera CHF: mednarodni posvet v Državnem svetu potrdil toksičnost kreditov

Posvet, ki ga je 4. marca 2019 organiziral Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z Združenjem Frank, je pokazal na mednarodno razsežnost neodgovorne prodaje toksičnih kreditov in pomanjkljivosti dosedanjih poskusov reševanja zadevne problematike. Združenje Frank je predstavilo obsežno dokazno gradivo, ki ponovno dokazuje, da so banke načrtno izpostavile kreditojemalce neomejenemu tveganju. Pomenljivo je tudi dejstvo, da se posveta kljub vabilu ni udeležil niti en predstavnik Združenja bank Slovenije ali Banke Slovenije. Udeleženci so namreč pričakovali razpravo, v kateri bi kdo iz bančnih krogov vsaj poskušal argumentirati početje bank, vendar so se predstavniki bank očitno odločili, da se neposrednemu soočenju izognejo.

Posvet je otvoril predsednik DS RS g. Alojz Kovšca, ki je predstavil vizijo delovanja DS v sodelovanju s civilno družbo pri reševanju perečih vprašanj slovenske družbe. Eden od takšnih je problem CHF-kreditov, ki grozi, da se bo ob neuspešnem reševanju sporov pred slovenskimi sodišči prenesel na Evropsko sodišče za človekove pravice. Opozoril je, da veliko število tožb proti bankam obremenjuje sodni sistem in se zavzel za sistemsko rešitev po vzoru sosednjih držav kot sta Madžarska in Hrvaška. Sistemska rešitev bi bila upravičena tudi v luči nezadostnega in prepočasnega ukrepanja Banke Slovenije kot regulatorja v času podeljevanja spornih kreditov. Državni svet bo prevzel pobudo pri reševanju problema, če se vlada in državni zbor ne bosta ustrezno odzvala.

Gostje na posvetu so predstavili problematiko CHF-kreditov na Islandiji, Madžarskem, Hrvaškem ter v Srbiji in Španiji. Povpraševanje po tujevalutnih kreditih je v vseh omenjenih državah sledilo agresivnemu in zavajajočemu trženju bank, pri tem pa banke v želji po povečevanju tržnega deleža potrošnikov niso ustrezno seznanile s tveganji, ki jih v sebi skriva ta bančni produkt. Banke so torej potrošniku zamolčale njej poznana tveganja, niti niso imele razvitih sistemov, ki bi potrošnikom pomagali upravljati s tveganji. Banke potrošnikom niso prenesle vseh informacij v zvezi z napovedmi o bodočem gibanju tečaja švicarskega franka, ki so jih same nedvomno imele, s čimer so ravnale izrazito v slabi veri.

Predsednica španskega združenja Asufín in koordinatorica evropske zveze društev FX Loans, ga. Patricia Suárez je med drugim predstavila graf s spletne strani Bloomberg forecast iz začetka leta 2006, ki prikazuje dolgoročno napoved (25 let in več) krepitve vrednosti švicarskega franka na raven med 1.00 in 1.10 glede na evro, ki se je kasneje tudi uresničila. Takšna napoved je bila v nasprotju z zatrjevanim manjšim tečajnim nihanjem, o katerem so govorili bančni referenti, ki so prodajali dolgoročne stanovanjske kredite. Udeleženec posveta dr. Andrej Miksić, ki je v času prodaje CHF-kreditov deloval v banki na področju upravljanja s tveganji, je povedal, da so banke imele na razpolago ustrezne informacije in scenarije, ki so kazali na toksični značaj tujevalutnih kreditov, a jih potrošnikom namerno niso posredovale. Po njegovih besedah so bili CHF krediti na neprimeren način uvedeni, na neprimeren način trženi in na neprimeren način tudi upravljani. Če bi potrošnik imel na voljo vse informacije, se za tak produkt nikoli ne bi odločil, saj je za potrošnika popolnoma nesprejemljiv.

Boj kreditojemalcev je najhitreje pripeljal do sistemske rešitve na Islandiji (primer je predstavila raziskovalna novinarka ga. Sigrún Davíðsdóttir), kjer je predstavljal del upora proti neodgovornim bančnim praksam v času velike krize in je imel široko podporo prebivalstva. Do sistemskih rešitev je prišlo tudi na Hrvaškem in Madžarskem (rešitve sta predstavila gosta g. Goran Aleksič, poslanec stranke Snaga in prof.dr. Zoltan Laszlo Kiss iz Budimpešte), kjer so si politične elite upale ravnati v nasprotju s tujimi finančnimi interesi in njihovimi zagovorniki. Neuspešnost bank v tožbah pred mednarodnimi institucijami je doslej pokazala, da so te države ravnale prav, ko so zaščitile interes domačega potrošnika. V Španiji in Sloveniji se boj kreditojemalcev odvija izključno pred sodišči, pri čemer je velika večina tožb v Španiji rešena v korist kreditojemalcev, medtem ko se v Sloveniji sodna praksa mimo zahtev sodb Sodišča EU nagiba bolj v korist bank. Navedena dejstva Slovenijo trenutno postavljajo na sam evropski rep v stopnji zaščite kreditojemalcev pred nepoštenim ravnanjem bank.

Na problematiko nezadostnega poznavanja in implementacije potrošniške zakonodaje je opozorila tudi ga. Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije. Menila je, da je situacija danes v razmerah neoliberalizma slabša kot je bila včasih, ko se je politika mnogo hitreje odzivala na podobne situacije. Kar nekaj slovenskih razpravljavcev na posvetu, med njimi tudi predsednik združenja Frank, g. Matjaž Sušnik, je nepripravljenost pretekle in sedanje vlade za sprejetje sistemskega zakona in tudi neuspešnost slovenskih kreditojemalcev na sodiščih povezalo z močno sprego med političnimi in finančnimi elitami ter pravno stroko. Kljuke pisarn slovenskih pravnih strokovnjakov so bile vroče od obiskov predstavnikov Združenja bank Slovenije, ugledne pravne pisarne delajo za banke in ne za potrošnike, je bilo slišati na posvetu. Nesprejemljivo je tudi prehajanje kadrov med vpletenimi institucijami: ljudje iz regulatorja – Banke Slovenije – prestopajo na ključne položaje v Združenju bank Slovenije ali na visoke položaje v politiki, kar še dodatno zbuja strah pred prepletenostjo tistih, ki so afero sprožili in tistih, ki bi morali to preprečiti.

Zgodba CHF-kreditojemalcev je le še ena v nizu afer, ki potrjuje, da slovenske institucije v kritičnih trenutkih ne zmorejo zaščititi slovenskih državljanov pred interesi tistih, ki so finančno in strokovno mnogo bolje opremljeni kot potrošniki sami, kar prispeva k notorično nizki stopnji institucionalnega zaupanja v Sloveniji.

Vsi govorniki so izrazili podporo sistemski rešitvi tega perečega problema. Po besedah prof. Cirila Ribičiča je zakonsko urejena rekonverzija kreditov v CHF nujna, ker banke in njihovo združenje niso pripravljene na kakršen koli dogovor. Prednost zakona je, da ohranja pri življenju kreditno razmerje, s tem, da kredit preoblikuje v evrski in na novo, pravičneje uredi razmerje med interesi kreditojemalcev, bank in javnimi interesi.

Prof. Ribičič je še poudaril, da so se tisti, ki so predlagali zakonsko intervenco na Madžarskem, Hrvaškem in v Črni Gori ter ustavni in evropski sodniki, ki so ocenjevali ustavnost zakonov, sprejetih v omenjenih državah, sklicevali na ista ustavna načela kot jih pozna tudi ustava Republike Slovenije. Torej na načelo socialne države, človekovega dostojanstva, na skrb za pravno in socialno varnost, pravico do zasebne lastnine,  na socialno funkcijo lastnine in načelo sorazmernosti.

Kreditojemalci pričakujemo in zahtevamo, da izvršna oblast nemudoma pristopi k hitri, učinkoviti in dokončni rešitvi afere CHF!

Združenje Frank

Povezava do posnetka mednarodnega posveta (spletna stran DS RS):

http://www.ds-rs.si/?q=novice/evropski-pogled-na-sistemske-resitve-problematike-chf-kreditov

Povezava do posnetka mednarodnega posveta: 1. del (Arhiv oddaj MMC RTV)

https://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-drzavnega-sveta/174599678?fbclid=IwAR0O_tnVUJK75uBzLZhg_WVgdilsVIDJ9jXoYlxXFY5U3YotG26aC832g4A

Povezava do posnetka mednarodnega posveta: 2. del (Arhiv oddaj MMC RTV)

https://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-drzavnega-sveta/174599676?fbclid=IwAR0Uq-btiJCgFEALlmyQlkhI8zW-z_wxk5X5AWb3dWnm5qqm3fKWLGJ9LAg

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone