Izjava za javnost: Smernice nakazujejo na kršitve pravice do sodnega varstva posojilojemalcev s krediti v švicarskih frankih

Evropska komisija sprejela Smernice glede razlage in uporabe Direktive o nepoštenih pogojih v potrošniških kreditih, ki nakazujejo na kršitve pravic potrošnikov v sodnih postopkih. Evropska komisija je 22. julija 2019 sprejela Smernice glede razlage in uporabe Direktive Sveta 93/13/EGS o Preberi več …