Bančna uslužbenka javno priznala: posojila v švicarskih frankih so bila sistemska prevara!

Obveščamo vas, da je Združenje Frank v začetku novembra pridobilo prvo overjeno izjavo, v kateri nekdanja bančna uslužbenka Hypo banke (danes Addiko banke) iz Bosne in Hercegovine pod moralno in kazensko odgovornostjo priznava, da je od svojih nadrejenih odgovornih oseb v banki dobila izrecna navodila, kako naj potrošnikom priporoča najem kredita z valutno klavzulo v CHF. Navodilo nadrejenih oseb je bilo: potrošnikom predstavite, da gre za “najugodnejše” kredite in da je švicarski frank ena najstabilnejših svetovnih valut. S tem pa je banka posojilojemalce premišljeno zavajala, da ta produkt ne predstavlja tveganja rasti tečaja.

Priloga: Izjava bancne usluzbenke BiH

S to izjavo nekdanje bančne uslužbenke se tako:

  • potrjuje, da so banke namerno tržile in forsirale sklepanje kreditnih pogodb z valutno klavzulo v CHF, čeprav so ti krediti vsebovali neomejena tveganja za potrošnike in
  • potrjuje, da so bili posojilojemalci prevarani in zavedeni, da gre za “najugodnejše” kredite na tržišču.

Bančna uslužbenka je v skladu z navodili nadrejenih v Hypo banki (danes Addiko banki), potrošnikom poudarjala, da potrošniški kredit z valutno klavzulo v CHF omogoča najnižjo obrestno mero v primerjavi z drugimi krediti, kar je bil dodatni razlog za sklepanje tovrstnih kreditnih pogodb. Bančna uslužbenka je potrdila, da je Hypo banka (danes Addiko banka) v BiH zavestno in namensko kreirala 1 do 2 odstotka nižjo spremenljivo obrestno mero za CHF kredite v primerjavi z ostalimi krediti, da bi se tako zavedlo potrošnike in jih prepričalo k najemu “najugodnejšega” kredita v CHF.

Kot izhaja iz priznanja bančne uradnice, posojilojemalci niso bili opozorjeni na morebitne negativne posledice in visoko kreditno tveganje teh posojil, temveč so se jim krediti z valutno klavzulo v CHF celo priporočali. To je najbolj razvidno iz dejstva, da so vodstva bank vodila statistične evidence o prodaji tovrstnih kreditov in da so bili bančni uslužbenci ocenjevani glede na število sklenjenih kreditnih pogodb z valutno klavzulo v CHF.

Novi pomembni dokazi iz Bosne in Hercegovine samo potrjujejo to, kar v Združenju Frank že več kot dve leti opozarjamo: da je šlo v Sloveniji za enak način trženja kreditov z valutno klavzulo v CHF kot v celotni Vzhodni Evropi. Priznanje iz kroga bančnih uslužbencev potrjuje dejstvo, da gre za premišljeno in sistemsko pripravljeno prevaro bank, z namenom ustvarjanja ekstra dobičkov. Predvsem tuje banke so v Sloveniji te kredite tržile pod nadzorom regulatorja Banke Slovenije, ne ozirajoč se na neomejeno tveganje in škodo na strani posojilojemalcev in njihovih družin.

V Združenju Frank izpostavljamo, da so do sedaj v sodnih postopkih na slovenskih sodiščih že pričali bančni uslužbenci, da potrošnike niso seznanjali o dejanski nevarnosti valutne klavzule v CHF in da jim niso pojasnili ekonomskih posledic, ki izhajajo iz tečajnih tveganj. Iz navedenega lahko zaključimo, da uprave bank svojih uslužbencev namerno niso ustrezno poučile o teh tveganjih, kar je posledično privedlo do tako velikega števila zavedenih in oškodovanih posojilojemalcev v Sloveniji (cca. 16.000).

V Združenju Frank se iskreno zahvaljujemo tistim bančnim uslužbencem, ki zmorejo pogum in pričajo o dejanskem načinu trženja teh kreditov, ter istočasno pozivamo tudi ostale bančne uslužbence, da spregovorijo o navodilih, ki so jih prejeli od svojih nadrejenih za trženje tovrstnih kreditov. Posebej pozivamo, da se nam oglasijo ljudje, ki niso več zaposleni na bankah in z resnico ne bi ogrozili svojih delovnih mest v banki. Prosimo za vaš pogum, skupaj sledimo zgledu gospe iz Bosne in Hercegovine. Skupaj zmoremo, z resnico po pravico!

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone