Nov ZpotK – dosedanja zaščita potrošnikov na področju stanovanjskih kreditov v Sloveniji je bila nezadostna in daleč pod evropskimi standardi!

V začetku marca 2017 je začel veljati nov Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK ). Ključni cilji zakona na osnovi Direktive 2014/17/EU so preprečiti potrošnikovo izpostavljenost tveganjem med odplačevanjem kredita in zagotoviti visoko in primerljivo raven varovanja interesov potrošnikov. Zakon uvaja Preberi več …

Evropsko sodišče je potrdilo: neupoštevanje negativnih variabilnih obrestnih mer (EURIBOR, LIBOR) v kreditnih pogodbah je nezakonito!

Dne 21.12.2016 je Sodišče Evropske Unije v združenih primerih C-154/15, C-307/15 in C-308/15 izdalo sodbo, v kateri je odločilo, da so klavzule v kreditnih pogodbah o minimalni obrestni meri, pod katero variabilne obresti ne smejo pasti, nepoštene za potrošnika in Preberi več …