CHF afero potrjujejo tudi bančni žvižgači: Zatrjevanja bank postavljena na laž!

Kreditojemalci v CHF smo dočakali še en pomemben mejnik v večletnem dokazovanju sistemskih kršitev, ki so jih banke izvajale nad potrošniki. Poleg tega, da so se o nepoštenem ravnanju bank izrekla številna slovenska sodišča in Sodišče EU, je Združenje Frank sedaj pridobilo tudi izjave prvih pravih bančnih žvižgačev v Sloveniji, ki tako ravnanje bank samo še potrjujejo.

V Združenju Frank smo prepričani v izjemen pomen izkazanega zaupanja ljudi, ki so bili vpeti v prodajo toksičnih CHF kreditov. Gre za pomembna pričanja posameznih uslužbencev različnih bank. Pridobljene izjave žvižgačev bodo po naši oceni znatno podkrepile argumente Združenja Frank v zahtevi za sistemsko odpravo oškodovanj CHF kreditojemalcev. In zagotovo se bo  s tem temeljito zamajalo zaupanje v banke, ki so z denarjem vseh komitentov zavajale javnost.

V Združenju Frank lahko v tem trenutku izdamo, da žvižgači prostovoljno in intenzivno sodelujejo z društvom, njihove izjave se overjajo in  ustrezno deponirajo. Iz pridobljenih izjav izhajajo podrobni in obširni opisi načina prodaje CHF kreditov brez ustrezne pojasnilne dolžnosti bank. Vsem izjavam je skupno dejstvo, da potrošniku niso bila posredovana opozorila o možnostih večjih negativnih posledic, potrošniki niso bili opozorjeni na visoko tveganost teh kreditov. Navaja se tudi prioritetno trženje CHF kreditov pred vsemi ostalimi produkti, izpostavljanje lažne varnosti in stabilnosti CHF kreditov ter slabosti EUR kreditov in celo dodatne finančne stimulacije uslužbencev.

Posebej velja izpostaviti, da smo s pomočjo pravnih strokovnjakov za civilno in kazensko področje namenili vso potrebno skrb in pozornost zaščiti žvižgačev. Čeprav je bil način trženja tega produkta pri vseh bankah podoben, pozivamo tudi druge bančne uslužbence, da spregovorijo o načinu prodaje teh toksičnih kreditov potrošnikom in tudi sami prispevajo k odpravi slehernega dvoma o tem, da je katera od bank, ki so sodelovale v tej aferi, ravnala drugače.

V Združenju Frank vztrajno in trdno zagovarjamo dejstvo, da smo priča sistemskemu zavajanju slovenskih potrošnikov s strani pretežno tujih bank, ki ne želijo prevzeti odgovornosti za povzročeno škodo CHF kreditojemalcem in njihovim družinam! Tako kot so, kljub opozorilom Banke Slovenije, zamolčale neomejena tveganja in zavajale potrošnike glede varnosti in stabilnosti CHF kreditov, sedaj zavajajo slovensko javnost, da so za posledice njihovega pohlepa krive kar same žrtve njihove prevare. Zato Združenje Frank tudi v tem mandatu vlade in parlamenta intenzivno nadaljuje s pozivi k sistemski ureditvi položaja kreditojemalcev v CHF.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone