CHF krediti: Še ena zmaga kreditojemalca proti Unicredit banki!

Včeraj smo prejeli sklep Višjega sodišča v Ljubljani v zadevi vašega člana zoper UniCredit banko, s katerim je bilo ugodeno pritožbi odvetnika Preiningerja zoper sodbo sodišča prve stopnje, s katero je bil tožbeni zahtevek prvotno zavrnjen. Pritožbeno sodišče je sodbo sodišča prve stopnje razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Ključni del razlogov razveljavitvenega sklepa  se nanaša na ugotovitev, da je zmotna ali vsaj preuranjena ocena sodišča prve stopnje, da  vsebina kreditne pogodbe izpolnjuje kriterije jasnosti in razumljivosti po veljavni zakonodaji in merilih, ki jih je izoblikovalo Sodišče EU.

Sodišče druge stopnje je opozorilo na izrazito informacijsko asimetrijo, ki se korigira s pojasnilno dolžnostjo bank ter je navedlo stališča, kaj vse ta pojasnilna dolžnost obsega, pri čemer je ocenilo, da je treba v tej smeri dokazni postopek dopolniti, pri tem pa upoštevati, da je tožena stranka kot strokovnjak že ob sklepanju pogodbe morala računati z večjimi nihanji v valutnem razmerju. Sodišču prve stopnje je tudi očitalo, da ni izvedlo ustrezne dokazne presoje ključnega dokaza, ki se nanaša na pričakovano gibanje tečaja in da je zaradi tega nujna razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje, da zaradi ugotavljanja dejanskega stanja na pritožbeni ravni strankam ne bi bila odvzeta pravica do pritožbe.

Bistveno je tudi stališče pritožbenega sodišča, da mora sodišče prve stopnje zaslišati priče, ki so v istem času kot tožnika, sklepale s toženo stranko primerljive pogodbe in kako je tožena stranka izvajala pojasnilno dolžnost do svojih komitentov. S tem bo dodatno dokazano ne samo to, da  pojasnilna dolžnost nedvomno ni bila izpolnjena, ampak tudi, da so bili potrošniki neposredno zavajani s strani bančnih uslužbencev, kar odpira dodatne dimenzije za uveljavljanje zahtevkov na deliktni odškodninski podlagi.

To je torej še ena sodna odločba, izdana na drugi stopnji,  ki jasno kaže, da slovensko pravosodje vendarle po treh letih od prve vložene tožbe koraka v pravi smeri.

Trenutek zavedanja za banke, da bodo sodne spore izgubile, je že tu.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone