Hrvaška narodna banka objavila pozitivne učinke pretvorbe CHF posojil v evrska posojila!

Hrvaška narodna banka (HNB) je v svojem biltenu z dne 23.08.2017 objavila pozitivne učinke pretvorbe CHF posojil v evrska posojila. Na podlagi podatkov, objavljenih v zadnjem biltenu HNB, so se učinki konverzije posojil v švicarskih frankih, v nasprotju z vsemi napovedmi bančnikov, izkazali za zelo dobre in so prispevali h krepitvi hrvaškega bančnega sistema. Izvajanje konverzije posojil, indeksiranih na švicarski frank, v evrska posojila, ki se je začela konec leta 2015 in nadaljevala skozi večji del leta 2016, je po kazalnikih kreditnih institucij vplivalo na izboljšanje kakovosti stanovanjskih posojil za gospodinjstva.

Kot navajajo v HNB biltenu, je ponovni preračun glavnic zaradi konverzije posojil prinesel naslednje rezultate:

 

  • izboljšanje kreditne sposobnosti bančnih komitentov,
  • povečanje števila predčasnih poplačil in refinanciranj posojil, zaradi česar se je tudi izboljšala kakovost stanovanjskih posojil,
  • zmanjšanje deleža tako imenovanih slabih posojil,
  • skupno število stanovanjskih posojil se je zaradi velikega števila konvertiranih in refinanciranih posojil v kune zmanjšalo za 2,2 %,
  • stopnja skupnega kapitala bank se je v enem letu povečala za 2 %, zaradi česar se je zmanjšala izpostavljenost bank kreditnemu in valutnemu tveganju.

Spomnimo, da je Udruga Franak v svojih napovedih vse te učinke konverzije že predhodno napovedala. Na srečo so somišljenika in soborca proti samovolji bank našli v gospodu Borisu Lalovcu, nekdanjemu finančnemu ministru, ki se je zavedal težkega položaja posojilojemalcev v CHF in pokazal voljo ter željo, da reši primer »Frank«. Gospod Lalovac se je septembra 2015, tik pred uveljavitvijo zakona o konverziji, ostro odzval na HNB, ki je v svojem poročilu napihnila pričakovane stroške na 8 milijard kun, poudarjal pa je tudi, da so se banke v dolgih in težkih mesecih pogajanj norčevale iz vlade, ministrov in državljanov s posojili v CHF.

Izjemno smo zadovoljni z informacijami, ki jih je HNB predstavila v biltenu, saj dokazujejo, da je bila konverzija posojil nujno potrebna in upravičena. Ponovno opozarjamo, da je hrvaško Ustavno sodišče tudi z odločitvijo z dne 7. aprila v tem letu potrdilo, da je konverzija ustavna. Vse te pozitivne novice so velika nagrada za prizadevanje Udruge Franak.

V Združenju Frank poudarjamo, da je konverzija posojil v CHF nujno potreben ukrep tudi v Sloveniji, saj bi interventni zakon vzpostavil posebno pravno varstvo za državljane, ki so se zaradi delovanja bank kot močnejšega partnerja v pravnem razmerju znašli v podrejenem položaju in bili izrazito oškodovani.

Zakon o konverziji bi ponovno in ex tunc (retroaktivno) vzpostavil sorazmerje, ki bi obstajalo, če bi v tem razmerju prevladovalo civilnopravno načelo vestnosti in poštenja. Posojilne pogodbe bi ostale v veljavi, ničen bi bil samo nepošteni pogoj, ki ga te pogodbe vsebujejo, torej nominacija v CHF oziroma valutna klavzula. Prednost pripravljenega zakona je, da bi ohranil v veljavi posojilne pogodbe, iz pravnega reda pa bi izločil samo tiste njene elemente, na podlagi katerih so posojilojemalcem kršene človekove pravice, določene z Ustavo in z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP).

V Združenju Frank smo prepričani, da lahko z zakonom urejena pretvorba posojil v CHF, tako kot v sosednji državi Hrvaški, prinese le pozitivne učinke in prispeva h krepitvi slovenskega bančnega sistema, kakor tudi k večji finančni sposobnosti potrošnikov.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone