INTERNACIONALIZACIJA CHF AFERE V KNJIGI!

Evropsko združenje za pravice potrošnikov FXL Consumers Association, katerega član je tudi slovensko Združenje Frank, sporoča novico o izdaji knjige Foreign currency loans? Studies, essays, polemical treatises on the ’special banking product’, ki opisuje problem o toksičnih CHF posojilih (http://www.fxloans.org/foreign-currency-loans-studies-essa…/).

Skupino avtorjev med- in multidisciplinarne analize o toksičnih posojilih so sestavljali številni pravni strokovnjaki, med njimi tudi dva bivša sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije; bivši sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, prof. dr. Boštjan M. Zupančič in član Beneške komisije, prof. dr. Ciril Ribičič. Ostali sodelujoči strokovnjaki so mednarodno priznani odvetniki, ekonomisti, finančni strokovnjaki, univerzitetni profesorji, predavatelji, raziskovalci, novinarka, politologinja, sociologa in več vidnih predstavnikov civilnih organizacij.

Preko študij, esejev in polemičnih razprav o “posebnem bančnem izdelku” lahko bralci dobijo vpogled v ta “posebni bančni produkt”, ki je označen kot “zadolževanje v tuji valuti”, obenem pa prejmejo informacije o zgodovini, pravnem ozadju, tipični praksi in tragičnih posledicah tega pojava, ki je povzročil grozljive finančne in eksistenčne težave po vsem svetu (v zadnjem času v številnih državah članicah Zahodne, Srednje in Jugovzhodne Evrope).

Knjiga je rezultat obsežnega mednarodnega sodelovanja. Cilj avtorjev je bil pomagati pri oblikovanju bolj sofisticirane in niansirane slike, povezane z zadolževanjem v tuji valuti; resnična in objektivna socialna usmerjenost; ustvariti forum za razprave o mirnih in namernih dialogih ter konstruktivnih družbenih in strokovnih razpravah ter za soglasno iskanje skupnih rešitev.

Avtorjeva pobuda je edinstvena v svoji vrsti, saj se študije v tej knjigi lahko obravnavajo kot pripravljalne študije, ki se osredotočajo na nekatera raziskovalna področja in lahko služijo kot izhodišče za obsežen, empirični primerjalni internacionalni program socioloških raziskav, ki preučuje in analizirala prakso, socialne posledice in potencialne prihodnje socialne učinke zadolževanja v tuji valuti, tako na Madžarskem kot po vsem svetu.

Avtorji iskreno upajo, da njihovi različni pristopi, perspektive in stališča še dodatno obogatijo in pojasnjujejo protislovno podobo, ki je bila vzpostavljena po vsem svetu (npr. iz Avstralije v Islandijo, iz Španije in Francije v Bolgarijo, iz Slovaške, Madžarske in Romunije v Slovenijo in Grčijo) za “poseben finančni produkt”, ki se prodaja kot “zadolževanje v tuji valuti” in kasneje postane vir resnih finančnih in eksistenčnih težav za več sto tisoč državljanov in njihovih družin, kot na primer na Madžarskem.

Urednik – Zoltan Laszlo Kiss

Zoltan Laszlo Kiss et al. (2018) Foreign currency loans? Studies, essays, polemical treatises on the ’special banking product’. Budapest (Hungary): Rejtjel Publishing House. ISBN 978-615-5737-02-2

Združenje Frank

Internacionalizacija CHF afere c knjigi

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone