Izjava za javnost – Afera CHF: Sodišče EU na strani 700.000 kreditojemalcev

Sodišče EU je danes v zadevi C-260/18 objavilo zelo pomembno sodbo v aferi CHF, ki jo je težko pričakovalo 700.000 Poljakov s krediti v švicarskih frankih. Zanimanje za izrek sodbe je bilo tako veliko, da je za nekaj časa obnemogel strežnik curia.europa. Na napoved sodbe so se že pred meseci odzvali finančni trgi in vrednosti delnic bank, ki poslujejo na Poljskem, so precej padle. Sodišče EU je razsodilo, da so pogodbe za kredite v švicarskih frankih glede na poljsko zakonodajo nične in da se konkretni nepošteni pogodbeni pogoj ne more nadomestiti z drugim pogojem.
Sodišče EU dosledno razsoja v skladu z Direktivo 93/13, ki pravi, da so nepošteni pogoji za potrošnike nezavezujoči in da se morajo iz pogodb izločiti, oškodovanje potrošnikom pa mora biti povrnjeno ne glede na zastaralne roke. Tokrat je sodišče razsodilo, da so kreditne pogodbe nične že zaradi tega, ker umik nepoštenega pogoja plačila protivrednosti obveznosti CHF v poljskih zlotih glede na prodajni in nakupni tečaj banke onemogoča izračun dejanskega tečaja, po katerem se obračunavajo plačila in s tem izračun obveznosti. S tem pa so dejansko vse pogodbe v švicarskih frankih na Poljskem nične, saj so nacionalna sodišča že ugotovila, da je pogodbeni pogoj vezave tečaja na prodajni tečaj banke nepošten. Nekatera stališča sodišča iz te sodbe so že podrobneje predstavljena v gradivu, ki smo ga v Združenju Frank predstavili na tiskovni konferenci v Državnem Svetu (Smernice o uporabi direktive 93/13 – http://www.zdruzenje-frank.si/izjava-za-javnost-smernice-nakazujejo-na-krsitve-pravice-do-sodnega-varstva-posojilojemalcev-s-krediti-v-svicarskih-frankih/).
Po mnenju odvetnika Roberta Preiningerja je izjemno pomembna novost v sodbi stališče Sodišča EU, da mora nacionalno sodišče z vidika zaščite pravic potrošnikov in odstranitve nepoštenega pogodbenega pogoja upoštevati relevantne okoliščine po stanju v času odločanja oziroma z vidika njihove predvidljivosti v času odločanja, in ne tistih okoliščin, ki so obstajale v času, ko je bila pogodba sklenjena. Ta razlaga sodišča govori v prid temu, da zakonodajalec na podlagi sedaj znanih okoliščin sprejme zakonsko rešitev, ki velja za nazaj, tako kot za nazaj veljajo vse sodbe, sprejete v zadevnih primerih.
Slovensko politiko ponovno pozivamo k sprejetju zakona, ki bi razrešil afero CHF tudi v Sloveniji. Zakon je v Sloveniji smiseln tudi v luči navedbe iz zadevne sodbe: “… po direktivi pogodbe, pri katerih se odstrani nepošten pogoj, ostanejo v veljavi in so zavezujoče, če po nacionalni zakonodaji pogodba lahko obstane brez teh pogojev.”. Zakon o konverziji CHF kreditov, ki je v obravnavi v slovenskem parlamentu tako predstavlja kompromis in poleg kreditojemalcev rešuje tudi banke, ki jih sicer čaka veliko število tožb za ugotovitev ničnosti kreditnih pogodb, njihov izid pa je glede na direktivo in sodno prakso sodišča EU že sedaj jasen. Pogodbe po predlogu zakona tako ostanejo v veljavi, obenem pa se prepreči preobremenitev sodišč, na kar opozarjajo tudi na Vrhovnem sodišču RS (primer izbrisani imetniki delnic in podrejenih obveznic). Vrhovna sodišča v različnih državah so ničnost valutne klavzule CHF že dosodila (nazadnje na Hrvaškem). V Sloveniji, kjer bi zaradi višje stopnje varovanja potrošnikov morala sodišča presojati zgolj o obstoju znatnega neravnovesja pa celo sploh ne obstaja potreba po individualnem presojanju o izpolnjeni pojasnilni dolžnosti (ZVPot 22., 23. in 24. člen). Zakonodajalca ponovno opozarjamo na veliko število oškodovanih prebivalcev, ki ne zmorejo poti na sodišče in je zakon za njih nujen, ter na umazano igro bank, ki želijo vleči postopke tako dolgo, da bi na koncu za njihove nepoštene poslovne prakse plačala država.
Opozarjamo, da poslanske skupine, ki nasprotujejo sprejetju zakona, niso v petih letih pripravile niti enega predloga za rešitev agonije prevaranih kreditojemalcev, kar kaže na to, da so jim bolj pomembni interesi tujih bank kot pa pravica državljanov.
ZF_banner_SEU_3_10
Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone