Izjava za javnost: Bankam postavljen ultimat

Danes, 13. 11. 2019, je na pobudo Ministrstva za finance potekal prvi sestanek med Združenjem Frank in Združenjem bank Slovenije. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, pod katerega okrilje sodi sektor za varstvo potrošnikov in konkurence.

Na sestanku je državni sekretar Metod Dragonja navzoče pozval k sprejemu dogovorne rešitve na podlagi izhodišč, o katerih je bilo že doseženo soglasje v pogajanjih v letih 2017/2018. Službe Ministrstva za finance bodo glede odprtih vprašanj pripravile predloge, ki bodo osnova za nadaljnje spremembe in usklajevanja. Okvirni rok za dogovor je 3 mesece, če v tem času ne bo prišlo do sklenitve dogovora, vlada in koalicija ne bosta nasprotovali zakonski rešitvi, ko bo ta ponovno vložena v Državni zbor. Združenje bank Slovenije na sestanku ni imelo pooblastila bank članic za začetek dogovorov. Združenje Frank je ponovilo pripravljenost za dogovorno in kolektivno rešitev, ki bo v okvirih Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah in Zakona o varstvu potrošnikov. Gre za rešitev, ki jo je ponudil že nedavno vloženi zakon o konverziji CHF kreditov.

Naslednji sestanek bo predvidoma čez dva tedna.

Združenje Frank bo posojilojemalce s krediti v švicarskih frankih, člane in članice združenja ter javnost sproti obveščalo o napredku, ki je bil dosežen na pogajanjih. Hkrati posojilojemalce pozivamo, da si v primeru individualnih ponudb bank vzamejo čas za razmislek in primerjavo različnih rešitev svojega problema ter ne sprejemajo odločitev pod pritiskom časovnih omejitev ali pristajajo na pogoje, ki bi jim zmanjševali pravno varstvo.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone