Izjava za javnost: Dogovorna rešitev mora biti poštena!

Pogajanja med Združenjem Frank in bankami se bodo nadaljevala 8. januarja 2020. Takrat bosta od prvega sestanka med vpletenimi deležniki minila skoraj dva meseca, torej je potek predvidenega časovnega okvira za dosego dogovora zelo blizu, zato nas upočasnjeno odvijanje pogajanj skrbi. Poleg tega bo januarja 2020 minilo pol desetletja, odkar smo se povezali v boju za pravice kreditojemalcev.  V vsem tem času so banke zavračale vsakršno rešitev problema tako na kolektivni kot na individualni ravni, sedaj pa – po njihovih informacijah – pripravljajo individualne dogovore s posamezniki. Kreditojemalce zato opozarjamo, naj bodo pri morebitnem sklepanju individualnih dogovorov z bankami zelo previdni.

Po prvem srečanju zainteresiranih strani je Združenje Frank prejelo predlog Sporazuma med bankami in kreditojemalci s krediti v švicarskih frankih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Ministrstvu za finance smo v zvezi z njihovim predlogom že poslali izčrpen odgovor z argumentiranimi pripombami in predlogi, ki dokazujejo, da je za Združenje Frank cilj pogajanj sporazumna rešitev problematike nepoštenih pogojev na način, ki ne bo odpiral novih vprašanj in zahteval dodatnih intervencij – sodnih ali zakonodajnih. V Združenju Frank zagovarjamo rešitev, skladno s standardi varstva potrošnikov in z Direktivo 93/13/EGS, ki so zavezujoči za vse udeležence na trgu, javne institucije in državne organe. Delne rešitve, kot kažejo primeri drugih držav, vodijo v nadaljnje nezadovoljstvo, sodne spore in nove pobude za zakonsko reševanje problema. S tem, ko bi banke sprejele celovito rešitev problematike nepoštenih pogodbenih pogojev, bi po več letih izogibanja pokazale odgovornost do svojih komitentov. Morebitnemu neuspehu pogajanj bo verjetno sledila nova zakonodajna pobuda, saj v Državnem svetu RS napovedujejo, da bodo v januarju 2020 odločali o ponovni vložitvi zakona.

V Združenju Frank zato vztrajamo, da je pri oblikovanju Sporazuma treba upoštevati načelno usmeritev Direktive 93/13/EGS, ki pravi, da ob izločitvi nepoštenih pogojev druga določila v pogodbi ostanejo nespremenjena. Nepošteni pogoj pa je mogoče nadomestiti ali delno ohraniti v pogodbi le, če je to v izrecnem interesu potrošnika. Zato smo bili presenečeni, da predlog prejetega Sporazuma vsebuje člen, po katerem naj bi Sporazum ne omejeval kreditodajalca in kreditojemalca, da se dogovorita za drugačne spremembe kreditne pogodbe, če je taka njuna poslovna volja. Od so-podpisnikov sporazuma (ZBS in bank kreditodajalk) pričakujemo, da bodo v primeru sprejetja dogovora imeli vsi kreditojemalci možnost izvesti konverzijo pod pogoji Sporazuma in da banke konverzije ne bodo pogojevale z drugimi spremembami obstoječe kreditne pogodbe. Individualno dogovorjene spremembe bi namreč utegnile zmanjšati raven poravnave z bankami, kot bi jo določal Sporazum, dosežen med Združenjem Frank, Združenjem bank Slovenije in bankami kreditodajalkami. Nedavno dogajanje v Srbiji je namreč pokazalo, da je prišlo v fazi implementacije zakona o konverziji do mnogih nepravilnosti.

Ponovno pozivamo kreditojemalce, da naj bodo pri sklepanju individualnih poravnav z bankami in spreminjanju pogodbenih določil previdni. V primeru nejasnosti naj se posvetujejo z izbranim odvetnikom, hkrati jih pozivamo, naj s predlogi za spremembe, ki jih bodo prejeli od bank, obveščajo tudi Združenje Frank.

Matjaž Sušnik,
predsednik Združenja Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone