Izjava za javnost: Ministrica za pravosodje odgovarja na odprto pismo Združenja Frank

V Združenju Frank smo prejeli odgovor na odprto pismo, ki smo ga naslovili na ministrico za pravosodje. Odziv ministrice smo  sprejeli z mešanimi občutki.

Na eni strani smo zadovoljni, ker tudi Ministrstvo za pravosodje pritrjuje, da so slovenska sodišča dolžna spoštovati tako odločitve Sodišča Evropske unije, kot tudi slovensko zakonodajo. To je pomembno v luči dejstva, da slovenska zakonodaja glede na Direktivo 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah, ki postavlja minimalne standarde, potrošnikom zagotavlja višje pravno varstvo, kot jih določa Direktiva. Sicer Direktiva izrecno dopušča, da je raven varstva v posameznih državah lahko višja od minimalne in Slovenija v tem ni izjema med evropskimi državami. Višje zaščite potrošnika, ki sledi iz slovenske zakonodaje, sodišča v dosedanjih sodnih postopkih niso upoštevala, niti Vrhovno sodišče ne, česar pa naslovno ministrstvo sploh ne problematizira.

Iz odgovora ministrstva tudi jasno izhaja, da nepošteni pogoji v pogodbah za potrošnika niso zavezujoči in da mora država poskrbeti za ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nepoštenih pogojev v pogodbah ter sanirati stanje za nazaj (nepošteni pogoji so nezavezujoči oziroma nični). K realizaciji nalog, ki jih ima na zadevnem področju država, bi pripomogla odločna podpora vlade, katere članica je tudi ministrica za pravosodje; v kratkem bo namreč na mizi poslancev predlog Zakona o razmerjih med dajalcih kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih (ZRDKK).

Ministrstvo prav tako pritrjuje razlagi sodbe Sodišča EU, po kateri je slovenska zakonodaja, ki ne zapoveduje preverjanja poštenosti pogodbenih pogojev v izvršilnem postopku, v nasprotju z Direktivo 93/13/EGS. A istočasno zapiše, da nacionalni pravni red ne odreka možnosti učinkovitega sodnega varstva. Ministrstvo zato pozivamo, da pripravi popravke zakona o izvršilnem postopku in tako vzpostavi zaščito potrošnikov, ki bo v skladu s pravom EU. Ministrstvo je sicer zapisalo, da lahko potrošnik ob sproženi izvršbi sam vloži tožbo za nedopustnost izvršbe, kar pa je daleč od razlage Sodišča EU, ki meni, da bi moralo izvršilno sodišče to opraviti po uradni dolžnosti, če ima na razpolago ustrezno materialno podlago.

Žal iz ministrstva v nadaljevanju odgovora navajajo, da ne vodijo evidence sodb, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, v koliko primerih je prišlo do kršenja slovenske zakonodaje s področja varstva potrošnikov, Direktive 93/13/EGS in sodne prakse Sodišča EU. Ker gre za potencialno kršenje pravic do pravnega varstva večjega števila potrošnikov-posojilojemalcev s krediti v švicarskih frankih, o katerem smo v Združenju Frank opozorili ministrstvo v svojem odprtem pismu, bi pričakovali, da bo ministrstvo pri odgovornih organih sprožilo ustrezne postopke in odredilo preverjanje stanja. V skladu s 67.a členom Zakona o sodiščih namreč lahko “od predsednikov sodišč ministrstvo zahteva podatke in poročila o stanju reševanja posamezne zadeve ali vrste zadev ali druge podatke v zvezi z delom sodišča, ki jih potrebuje za obveščanje javnosti, za odgovore na vprašanja…”. Prenašanje odgovornosti na posameznike, od katerih so nekateri v sodnem procesu celo izgubili svoj dom in od njih zahtevati, naj sami in vsak zase po pravni poti iščejo rešitev za zmotne odločbe sodišča, je nesprejemljivo. Gre za sistematično strokovno napako sodstva, ki je v večjem številu sorodnih primerov sodilo v nasprotju z veljavnim pravnim redom. Združenje Frank je prav zaradi tega dejstva Ministrstvo za pravosodje pozvalo k odgovorom o številu sodnih primerov posojilojemalcev s krediti v švicarskih frankih, ki so v pravdnih in izvršilnih zadevah pred slovenskimi sodišči izgubili postopek, ker le-ta niso sodila v skladu s pravom EU.

Ministrstvo za pravosodje je pristojno tudi za izobraževanje v pravosodju. V okviru lastnega izobraževalnega centra organizira in skrbi, da se sodniki in ostale poklicne skupine v pravosodju stalno izobražujejo in da so ustrezno usposobljeni za delo v sodnih postopkih. Zaradi navedenega še težje sprejemamo dejstvo, da Ministrstva za pravosodje razsežnosti tega problema ne zanimajo. Že res, da morajo biti sodniki neodvisni od vsakršnih političnih in nepolitičnih vplivov, a kot je pokazala afera CHF, nadzor nad samo strokovnostjo njihovih odločitev mora obstajati in se tudi učinkovito izvajati. Trenutni nadzor očitno ni dovolj učinkovit.

Na podlagi vsega navedenega smo ministrico za pravosodje ponovno pozvali k odgovorom, ali bo od predsednikov sodišč zahtevala podatke, za katere smo prosili v odprtem pismu, kot to ministrici omogoča zakonodaja, ter kako namerava ministrstvo ukrepati, da bo posojilojemalcem v švicarskih frankih povrnjena škoda, ki so jo doslej utrpeli v pravdnih in izvršilnih postopkih pred slovenskimi sodišči, ker le-ta niso sodila v skladu s pravom EU.

Združenje Frank

Prilogi:

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone