Izjava za javnost: Na Hrvaškem kmalu vse pogodbe nične

Hrvaško vrhovno sodišče je včeraj javnosti predstavilo težko pričakovano sodbo, s katero ugotavlja, da so banke kršile kolektivne interese in pravice posojilojemalcev, ki so sklenili kreditne pogodbe v švicarskih frankih.

Vrhovno sodišče je s sodbo številka Rev 2221/2018-11 z dne 03.09.2019 zavrnilo zahtevo za revizijo postopka, ki so jo vložile tožene banke v primeru tožbe hrvaške zveze društev za varstvo potrošnikov “Potrošač” proti osmim domačim bankam zaradi zaščite kolektivnih interesov in pravic potrošnikov.

Višje sodišče za gospodarske zadeve je namreč lani na podlagi tožbe “Potrošača” pravnomočno ugotovilo, da so banke kršile pravice svojih strank, s tem ko so posojila vezale na tečaj švicarskega franka. S sodbo Rev 2221/2018-1 je tudi hrvaško vrhovno sodišče pritrdilo stališčem nižjestopenjskih sodišč, da so tožene banke v določenih časovnih obdobjih kršile kolektivne interese in pravice potrošnikov posojilojemalcev, s tem ko so sklepale kreditne pogodbe z uporabo nepoštenih in ničnih ter zato neveljavnih pogodbenih pogojev, pri čemer posojilojemalcem niso dovolj dobro pojasnile, kaj lahko pomeni vezava glavnice na tečaj švicarskega franka. S tem so banke ravnale v nasprotju z zakonom o varstvu potrošnikov.

Vrhovno sodišče nadalje pojasnjuje, da se državljani in podjetja, ki so sklenili posojila v švicarskih frankih, lahko sedaj v individualnih tožbah sklicujejo na  predmetno sodbo in od bank zahtevajo vračilo preplačanega dela posojila zaradi neveljavne valutne klavzule v CHF. Enako velja tudi za preplačano obrestno mero, saj, kot je bilo že odločeno v eni izmed sodb vrhovnega sodišča, bančniki državljanom niso ustrezno pojasnili posledic spremenljivih obrestnih mer. Vrhovno sodišče sicer še ni dokončno potrdilo, da so celotne pogodbe nične, a glede na to, da so s to sodbo za ničnega razglasile glavni pogodbeni pogoj, ki določa ceno produkta, jim evropska direktiva in sodbe sodišča EU ne dajejo prostora za drugačno odločitev glede ničnosti pogodb.

Odziv bank na Hrvaškem je podoben vsem zavajajočim odzivom bank po različnih državah: pomen sodbe zmanjšujejo z navedbami, da sodbe nikoli niso dokončne in naj ne bi veljale za vse kreditojemalce, čeprav je samo Vrhovno sodišče RH jasno poudarilo, da sodba velja za vse potrošnike in tudi za pravne osebe. Banke očitno ne bodo ravnale pošteno kljub izrecnemu poudarku vrhovnega sodišča.

V Združenju Frank odločitev hrvaškega vrhovnega sodišča pozdravljamo in čestitamo hrvaškim CHF kreditojemalcem za veliko zmago. Glede na to, da so na podlagi Direktive 93/13/EGS ter sodb Sodišča EU pogodbe, ki vsebujejo nepoštene pogodbene pogoje, nične in za potrošnika nezavezujoče,   pričakujemo tudi v Sloveniji enake odločitve. Ugotovitev, da so banke na Hrvaškem uporabljale nepoštene pogodbene pogoje v tipskih pogodbah, velja tudi za Slovenijo. Zato ni nikakršnega dvoma, da so banke v Sloveniji kršile evropsko in nacionalno zakonodajo s področja varstva potrošnikov. Slednja se tudi bistveno ne razlikuje od hrvaške, razen v tem, da je slovenska zakonodaja celo strožja in zagotavlja potrošnikom še višjo raven pravne zaščite. Kako je mogoče, da nekatera naša sodišča ne prepoznajo enakega sistemskega delovanja bank, ki je prizadelo na tisoče CHF posojilojemalcev v Sloveniji?

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone