Izjava za javnost: Tuji bankirji si lastijo ekskluzivni dostop do oblasti

V Združenju bank Slovenije (ZBS), katerega članice so večinoma tuje banke, so v svojem zadnjem odprtem pismu, naslovljenem na Državni svet RS pokazali pravi obraz in ob tem razgalili razsežnost problema omrežij moči, ki držijo v pesti slovensko politiko in si prilaščajo vedno več vzvodov oblasti.

ZBS je zmotila novinarska konferenca, ki je potekala v petek, 6. septembra 2019 v soorganizaciji  Državnega sveta in Združenja Frank. ZBS obtožuje Državni svet Republike Slovenije, da naj bi prekoračil svoja ustavna pooblastila in posegel v ustavno načelo delitve oblasti ter ustavno načelo neodvisnosti sodnikov s tem, ko je organiziral skupno tiskovno konferenco z interesnim združenjem.

Pri tem, ko ZBS zatrjuje, da je skupna novinarska konferenca vlagatelja zakona za rešitev afere kreditov v švicarskih frankih in združenja, ki zastopa oškodovane kreditojemalce, na katere se zakon nanaša,  zlorabljena za napad in nedopustne pritiske na sodno vejo oblasti, pa ZBS zamolči, da je svoje omrežje moči izkoristilo do te mere, da je celo Vladi RS in finančnem ministrstvu vsililo svoja stališča in doseglo, da je vsebina njegovih pravnih mnenj in izjav za javnost dobesedno prepisana v izjavah vlade in ministrstev. Prav tako je v zvezi s problematiko kreditov v švicarskih frankih interesno združenje ZBS že v letu 2015 podalo skupno izjavo za medije, s pristojnima ministrstvoma in Banko Slovenije, ki regulira in nadzira poslovanje vpletenih bank (dostopno na: https://www.bsi.si/mediji/166/sporocilo-za-javnost-skupna-izjava-mf-mgrt-bs-in-zbs-chf-svicarski-franki).

Ravno ravnanja ZBS in vpletenih bank nedvomno presegajo demokratična načela in pravila, upamo pa si trditi, da kažejo nekatera njihova dejanja na znake korupcije ali celo kaznivih dejanj. Med dejanja, ki rušijo ustavno načelo neodvisnosti sodnikov, lahko z gotovostjo štejemo poskus bank, ki so pred meseci na program civilnopravne sodniške šole hotele uvrstiti predavanje z vsebinami, prepisanimi iz njim prirejenih pravnih mnenj. Po prijavi njihove namere s strani Združenja Frank na Ministrstvo za pravosodje je bil prispevek na srečo umaknjen, vendar brez kakršnih koli pojasnil s strani pristojnega ministrstva. Ravno tako Združenje Frank do danes ni prejelo konkretnega odgovora o stanju primera s strani Komisije za preprečevanje korupcije, pri kateri je združenje v zvezi z omenjenim poskusom vplivanja na sodnike tudi podalo prijavo.

V Združenju Frank smo iz anonimnega vira blizu bančnim krogom prejeli informacije, da so banke, vpletene v afero švicarski frank, oblikovale več milijonov evrov vreden črni sklad, ki ga domnevno uporabljajo za vplivanje na medije, politiko in sodnike, kar je nedvomno kaznivo in spodkopava pravno državo ter demokracijo.

Zadnja novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta RS je ponovno opozorila na potrebo po sprejetju zakona, ker po našem mnenju prihaja do sistematičnega kršenja pravic posojilojemalcev do sodnega varstva, ker sodišča ne odločajo v skladu z evropskim in slovenskim pravnim redom. Združenje Frank je dolžno zaščititi svoje članice in člane, tudi z javnim opozarjanjem na napake sodišč, saj notranji mehanizmi zagotavljanja kakovosti v sodstvu v našem primeru po štirih letih še niso dali zadovoljivih rezultatov. Da so opozorila na mestu, potrjujejo Smernice za razlago in uporabo Direktive 93/13/EGS, ki jih je julija letos izdala Evropska komisija. Združenje Frank je v nedavni izjavi za javnost tudi vsebinsko konkretiziralo problematične odločitve sodišč. Celovito razlago varstva potrošnikov, kot sledi iz v Smernicah zbranih in povzetih sodbah SEU in v povezavi s krediti v švicarskih frankih, smo želeli najprej predstaviti v mediju, namenjenemu strokovni javnosti, šele ko nam to ni uspelo, smo se odločili za javni nastop.

Čeprav v Združenju Frank nimamo milijonov in vzvodov oblasti, ne bomo pokleknili pred predatorskimi in koruptivnimi pritiski bančne klike in bomo še naprej uporabljali vsa legalna in demokratična sredstva za zastopanje in doseganje naših legitimnih ciljev. Res pa je, da “weapons of the weak” ne morejo biti tako uglajena in sistemsko sprejemljiva kot so orožja močnejših.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone