Kreditojemalci v frankih še z zakonom za lažjo sodno pot, Večer, Srečko Klapš, 3. 9. 2018

Združenje Frank je pripravilo še zakon za zagotovitev pravice do sodnega varstva, skupaj s prvotno predlaganim zakonom ga bodo poslali poslancem.

V Združenje Frank ugotavljajo, da so slovenska sodišča v tožbah zoper banke začela pritrjevati argumentom kreditojemalcev. V obrazložitvah sodb namreč navajajo, da so banke pri podeljevanju kreditov z valutno klavzulo v švicarskih frankih (CHF) ravnale v nasprotju z načelom poštenja oziroma v nasprotju z dobro poslovno prakso.

Za ogled celotnega članka, klikni na spodnjo povezavo:

https://www.vecer.com/kreditojemalci-v-svicarskih-frankih-se-z-zakonom-za-lazjo-sodno-pot-6557903

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone