Odprto pismo ministru za pravosodje in predsednikom sodišč: Tudi sodstvo po diktatu bank?

V Združenju Frank zgroženi ugotavljamo, da se uresničujejo napovedi iz anonimnega pisma, ki smo ga prejeli septembra 2017. V njem so bila napovedana določena sporna dejanja bank, med drugim tudi vplivanje bank na slovensko sodstvo prek različnih izobraževanj za sodnike. O problematiki CHF kreditov sodnikom predava profesor, ki so ga najele banke za pripravo pravnega mnenja v njihovo korist!

Ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča, ki je vnet borec proti korupciji, sprašujemo ali morda ni seznanjen s tem, na kakšen način se ščitijo interesi bank prek njegovega ministrstva? Pred kratkim smo že razkrili, da so banke Vladi RS dirigirale mnenje glede predloga zakona o popravi krivic kreditojemalcem, Slovenska tiskovna agencija je v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije organizirala okroglo mizo, ki je bila vse prej kot uravnotežena. Torej gre že za tretji primer nedopustnega vpliva zasebnih podjetij na državne organe in njihovo delovanje. Zadnji poskus vplivanja na sodnike še toliko bolj kaže na nujnost sprejetja zakona, ki bo sistemsko rešil problem CHF kreditov, saj se zaradi koruptivnih ravnanj bank prav lahko zgodi, da bodo sodniki presojali pod vplivom tovrstnih »izobraževanj«.

Od ministra za pravosodje zato zahtevamo, da ustrezno ukrepa in državljanom Republike Slovenije povrne zaupanje v pravno državo, hkrati pa apeliramo tudi na predsednike sodišč, da preverijo nepristranskost izobraževanj, ki se jih udeležujejo njihovi sodniki. Iskreno upamo, da gre za osamljen primer poskusa vpliva na sodstvo preko izobraževanj sodnikov. Na program Civilnopravne sodniške šole, ki ga organizira Ministrstva za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, je namreč uvrščeno izobraževanje z naslovom Kreditne pogodbe v švicarskih frankih, kot predavatelj pa je naveden prof. dr. Damjan Možina s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Naj poudarimo, da na slovenskih sodiščih poteka prek sto sodnih postopkov, v katerih posojilojemalci kreditov v švicarskih frankih tožijo banke. Tožbe sedaj obravnavajo že sodišča vseh stopenj, torej prvostopenjska, višja, pa tudi Vrhovno in Ustavno sodišče RS. Nobeden izmed teh sodnih postopkov še ni dokončno zaključen. Tožene stranke v teh postopkih, torej BANKE, v svoj dokaz na sodiščih predlagajo tudi Pravno mnenje, ki ga je po naročilu Združenja bank Slovenije pripravil prof. dr. Damjan Možina. Ne glede na vsebino konkretnega izobraževanja je nedopustno, da o problematiki sodnikom, ki bodo sodili ali že sodijo v teh postopkih, predava predavatelj, ki so ga najele banke za pripravo pravnega mnenja, saj je to nedopusten pritisk na sodnike. Gre za grobo kršitev ustavne in konvencijske pravice do nepristranskega sodnika in načela neodvisnosti sodstva.

V Združenju Frank smo nad tako pristranskim delovanjem omenjenih inštitucij ogorčeni. Ali naj sploh še zaupamo, da bo posojilojemalec kot šibkejša stranka v pogodbenem razmerju do bank pred slovenskimi sodišči deležen poštenega sojenja? Banke so Vladi RS narekovale vsebino mnenja o Predlogu Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih. Slovenska tiskovna agencija, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je v interesu in v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije organizirala okroglo mizo “Pravni izzivi reševanja problematike kreditov v švicarskih frankih” in med soorganizatorje ni hotela povabiti Združenja Frank.  Ministrstvo za pravosodje izvaja sodniško šolo s programom in gradivom, ki so ga naročile banke. Žal sedaj še bolj verjamemo napovedim iz anonimne prijave, ki smo jo prejeli septembra 2017 in o kateri smo pristojne organe tudi takrat obvestili. Med anonimnimi napovedmi spornih in domnevno nezakonitih dejanj, za katere naj bi banke zbrale 7 milijonov evrov, je bilo tudi podkupovanje slovenskih sodnikov in politikov.

Program: Civilnopravna sodniška šola 2018:
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/CIP/2018/18.4.2018.Program_Civilnopravna_sodniska_sola__P.pdf

Vabilo: Civilnopravna sodniška šola 2018
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/CIP/2018/26.2.2018.28.5.Vabilo_Civilnopravna_sodniska_sola.pdf

Združenje Frank in poslanci Državnega zbora:

  • dr.  Matej  T.  Vatovec
  • Zvonko  Lah
  • Janko  Veber

Prilogi:

Poslano:
Minister za pravosodje, Predsedniki sodišč

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone