Odprto pismo poslancem: Vlada dela po diktatu bank!

Mnenje Vlade RS glede zakona o popravi krivic kreditojemalcem v švicarskih frankih je nov škandal te vlade, saj neposredno dokazuje koruptivnost oblasti in grozljiv vpliv, ki ga imajo pretežno tuje banke na našo vlado.

Mnenje, ki ga je podala vlada, namreč v celoti temelji na stališčih Združenja bank Slovenije (ZBS). Še več: vlada si drzne kar neposredno prepisovati iz plačanih mnenj, ki jih je ZBS naročilo pri pravnih in ekonomskih strokovnjakih, ki so proti plačilu pripravljeni ščititi škodljivo bančno prakso ter poteptati lasten strokovni ugled. V razvitih demokracijah (Francija) kazensko preganjajo bankirje, ki so si dovolili plasirati tak produkt na trg, pri nas pa vlada, najvišji predstavnik oblasti ljudstva, poslušno sledi interesom bank namesto svojih državljanov.

V priloženem dokumentu so označeni tisti deli mnenja vlade, ki so povsem enaki plačanim mnenjem na spletni strani ZBS. Gre za ključna ekonomska in pravna izhodišča, na katerih v nadaljevanju temelji celotno mnenje vlade. Takšen vpliv interesnega združenja bank na politiko je nezaslišan, saj postavlja pod vprašaj neodvisnost vlade. Če ob tem upoštevamo dejstvo, da vlada v mnenju gladko ignorira sodbe slovenskih sodišč in zanje zavezujoče sodbe sodišča EU, ter da je v navezavi z Ministrstvom za finance očitno, preko pogajanj, poskušala zavlačevati postopek vlaganja zakona, se ni mogoče izogniti logičnemu sklepu, da ta vlada ne dela v interesu državljanov ampak v interesu pretežno tujih bank.

Kot smo poročali v nedavni izjavi Združenja Frank, je vlada kreditojemalce s svojim mnenjem napotila na pogajanja z bankami, ki so propadla že 5. 1. 2018 po izstopu bank iz pogajanj. Na teh pogajanjih je bil dogovorjen predlog sporazuma, ki sta ga pogajalski strani uskladili, nato pa so banke pogajanja enostransko prekinile. Predlog sporazuma je bil identičen rešitvam v predlaganem zakonu. Vlada tako kritizira nekaj, na kar so banke v pogajanjih že pristale ter nas napotuje na pogajanja, ki so ob prisotnosti Ministrice za finance, zaradi enostranskega odstopa bank propadla v začetku letošnjega leta. Na tisti točki je bilo treba uskladiti le še način, kako se bo ugotavljalo, ali je bila izpolnjena pojasnilna dolžnost bank. Ko so banke ugotovile in priznale, da ne morejo dokazati izpolnjene pojasnilne dolžnosti na način, kot to zahteva sodba Sodišča EU 186/16, so banke od pogajanj odstopile. Za izstop so našle izgovor, da je Združenje Frank prek poslancev vložilo zakon v proceduro, čeprav je bilo to napovedano že v izhodišču pogajanj in dogovorjeno z Ministrico za finance, kar je dokazljivo z uradnimi zapisniki.

Kronologija teh pogajanj kaže, da so banke poskušale s pogajanji zgolj zavlačevati vložitev zakona. Razkritje, da je bilo vladno mnenje diktirano s strani ZBS, pa pomeni, da je pri zavlačevanju prek Ministrstva za finance sodelovala tudi vlada. Ministrica je na pogajanjih videla način, na katerega so se ti produkti oglaševali, slišala izjave bančnih predstavnikov, da niso seznanjali kreditojemalcev tako, kot to zahteva sodba EU. Nihče, ki bi kot nepristranska oseba prisostvoval pogajanjem in slišal vse argumente, videl dokaze ter prebral usklajene zapisnike pogajanj, ne bi mogel glasovati za tako mnenje.

Medtem ko imajo banke očitno neposreden vpliv na vlado in ji lahko diktirajo svoja mnenja, se vlada v treh letih ni odzvala niti na en poziv Združenja Frank in 16.000 oškodovanih kreditojemalcev, v treh letih ni naredila niti koraka k rešitvi problema. Pripravljenost za pogovore na Ministrstvu za finance je prišla šele po tem, ko je Združenje Frank najavilo vložitev zakona.

Argumenti bank, kot jih poslušno povzema vlada, so znani in večkrat ovrženi. Vlada recimo govori o neustavnosti zakona, ki so ga pisali trije ugledni ustavni pravniki, kritizira pa ga s strani bank najeti pravnik, ki ni strokovnjak za ustavno pravo. Ob tem, da je praktično identičen zakon prestal ustavno presojo na Hrvaškem, kjer je ustava bistveno manj socialno naravnana kot v Sloveniji. Podobnih namernih zavajanj je v vladnem mnenju še veliko.

V Združenju Frank se ob tem nezaslišanem škandalu sprašujemo:

  • Kdo na vladi je s strani ZBS prejel direktna navodila in besedilo mnenja?
  • Kdo vodi to državo, vlada ali banke?

Iz priloženega vladnega mnenja, ki sloni na ekonomskih in pravnih mnenjih, ki so jih plačale banke, je jasno razvidno, da tudi vlada želi, da pretežno tujim bankam ne bi bilo treba povrniti škode, ki so jo s kršenjem zakonodaje ob hlastanju za dobičkom povzročile slovenskim kreditojemalcem v CHF. Takšno mnenje vlade je za kreditojemalce v CHF veliko razočaranje. A tu gre za veliko več: gre za neodvisnost vlade RS! Da vlada skrbi za interese tujih bank in deluje po njihovem diktatu, je nesprejemljivo za vse državljane!

Verjamemo, da se vpliv bank nekje neha in da boste poslanci ravnali v interesu državljanov.

Združenje Frank

Priloge:

Poslano:
Poslanci DZ, Predsednik Vlade RS, Predsednik DZ, Predsednik RS, Evropska komisija, Banka Slovenije, KPK, Generalno tožilstvo RS, NPU, Mediji.

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone