POSVET: EVROPSKI POGLED NA SISTEMSKE REŠITVE PROBLEMATIKE CHF KREDITOV, Državni svet RS, 4. marec 2019

Za ogled celotnega programa posveta za 4. 3. 2019, klikni na spodnjo povezavo:

http://www.ds-rs.si/?q=dogodki%2Fposvet-evropski-pogled-na-sistemske-resitve-problematike-chf-kreditov&fbclid=IwAR2OYlwh-wEvtH38m7G0NqZ91lcz6T2qDD0DW-4zKyb0X2Sbt2Hjq_fZTVA

Vezano na posvet objavljamo tudi zbornik s spremno besedo avtorja zbornika Posojila v tuji valuti? Študije, eseji, polemične razprave o „posebnem bančnem produktu“:

S pomočjo študij v tej knjigi bralec lahko dobi vpogled v ta »posebni bančni produkt«, označen kot »posojila v tuji valuti«, ter se informira o zgodovini »tujevalutnega zadolževanja«, domači in mednarodni praksi na tem področju, pravnih podlagah in tudi s tem povezanih spremembah. Naši madžarski in mednarodni avtorji vključujejo sodnike (med njimi dva nekdanja sodnika slovenskega Ustavnega sodišča, nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice in en član Beneške komisije), številne odvetnike, ekonomiste, finančne strokovnjake, univerzitetne profesorje, predavatelje in raziskovalce; celo enega novinarja, politologa, sociologa in več predanih predstavnikov civilnih organizacij.

Iskreno upamo, da bodo različni pristopi, perspektive in gledišča avtorjev dodatno obogatili in pojasnili kontradiktorno podobo, ki je na Madžarskem bila vzpostavljena na »finančnem produktu«, prodajanem kot »posojila v tuji valuti« / »posojila, vezana na tujo valuto /CHF/«, razumljenim kot »tujevalutno (devizno) zadolževanje« / »zadolževanje, vezano na tujo valuto /CHF/« – ki se je kasneje spremenilo v vir resnih finančnih in eksistencialnih težav za več sto tisoč ljudi na Madžarskem.

Publikacija je rezultat obsežnega domačega in mednarodnega sodelovanja. Naš cilj je pomagati pri oblikovanju bolj sofisticirane in jasnejše slike tega, kar zadeva »zadolževanje v tuji valuti«; realne in objektivne družbene usmeritve; ustvarjanje diskusijskega foruma za mirne in namenske dialoge, konstruktivne družbene in strokovne razprave ter iskanje na konsenzu temelječih skupnih rešitev.

Naša iniciativa je po svoje tudi edinstvena, saj je mogoče prispevke v tej knjigi obravnavati tudi kot pripravljalne študije, osredotočene na določena raziskovalna področja in lahko služijo kot izhodišče za obsežen, empirični primerjalni mednarodni sociološki raziskovalni program, ki bi preučil in analiziral nastanek, prakso, družbene posledice in potencialne možne socialne učinke “posojil, vezanih na tujo valuto” na Madžarskem in v tujini.

urednik Zoltan Laszlo Kiss

Vabimo vas, da zbornik pregledate in delite; pri tem vas prosimo, da navedete tudi urednikovo spremno besedo (zgoraj) in podatke o knjigi.

Zoltan Laszlo Kiss et al. (2018) Foreign currency loans? Studies, essays, polemical treatises on the ’special banking product’. Budapest (Hungary): Rejtjel Publishing House. ISBN 978-615-5737-02-2

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone