POZIV ZVEZE POTROŠNIKOV SLOVENIJE ZA ZAKONSKO REŠITEV PROBLEMATIKE KREDITOV V ŠVICARSKIH FRANKIH

Poziv za zakonsko rešitev problematike kreditov v švicarskih frankih. Potrošniki naj dobijo možnost za pošteno odplačilo svojih dolgov.

Zveza potrošnikov Slovenije že od leta 2015 po izbruhu afere s krediti v švicarskih frankih opozarja, da je treba ta problem množičnega oškodovanja potrošnikov rešiti sistemsko, s sprejetjem ustreznega zakona, ki bo kreditojemalcem omogočil konverzijo kredita v evrski kredit, torej da svoj dolg pošteno odplačajo pod pogoji, ki so jih ob sklenitvi kreditne pogodbe lahko upravičeno pričakovali.

Vztrajanje, da je možno reševati problem švicarskih kreditov le v sodnih postopkih, je napačno, saj sodni postopki ne pomenijo le velike dodatne finančne obremenitve kreditojemalcev in ogrožanje preživljanja njihovih družin. Številni sodni postopki pomenijo tudi obremenitev sodnega sistema in v primeru zavrnitve tožbenih zahtevkov tudi nevarnost, da bo breme nepoštenega ravnanja bank s sodbami evropskega sodišča namesto na poslovne banke prevaljeno na državo, torej na vse davkoplačevalce.

Da problematika švicarskega franka nikakor ni le slovenski problem, ampak ima evropske razsežnosti, potrjujejo sodbe Evropskega sodišča in tudi pred kratkim sprejeta sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (zadeva Merkantil Car Zrt. v. Hungary). V tej sodbi je ESČP zavrnilo pritožbo poslovnih bank, da je Madžarska s sprejetjem zakona o nepoštenih pogojih v pogodbah o posojilih v tuji valuti, ki ga je za zaščito svojih potrošnikov sprejela leta 2014, v škodo bank kršila načelo retroaktivnosti in načelo pravne države. Poudarilo je, da je nacionalni zakonodajalec dolžan skrbeti za usklajeno upoštevanje interesov potrošnikov, bank in nacionalne ekonomije in ima pri tem možnost proste presoje.

Zato je sprejetje posebnega zakona, s katerim se določi možnost konverzije švicarskih kreditov v evrske kredite na dan sklenitve kreditne pogodbe, ustrezen ukrep za reševanje množičnega oškodovanja potrošnikov tudi v primeru slovenskih kreditojemalcev.

Pri ZPS ponovno pozivamo zakonodajalca k sprejetju zakona, ki bo kreditojemalcem omogočil pošteno odplačilo kreditov.

https://www.zps.si/index.php/osebne-finance-sp-1406526635/krediti/9448-stalisce-zps-glede-problematike-kreditov-v-svicarskih-frankih%E2%9D%97%EF%B8%8F%E2%9D%97%EF%B8%8F?fbclid=IwAR1J8K0Cl8vE9NNDIP6Rw5FngGSirr9RWmo6nl8pfA-xWCHb7VvQFYrrM24

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone