Saga hrvaških CHF kreditojemalcev končana: Sodišče potrdilo ničnost valutne klavzule CHF za vseh 8 bank!

Iz sosednje Hrvaške prihaja zelo pomembna in dobra novica o pravnomočni sodbi v zadevi CHF kreditov. Sodišče “Visoki trgovački sud Republike Hrvatske” v Zagrebu, ki sta mu predhodno hrvaško ustavno in vrhovno sodišče naložili ponovno presojo poštenosti valutne klavzule v CHF, je razsodilo, da so členi v kreditnih pogodbah z valutno klavzulo v CHF nični. Za hrvaške kreditojemalce v CHF pomeni ta sodba popolno zmago v dolgotrajnem boju z bankami, saj lahko sedaj zahtevajo ničnost celotnih pogodb z valutno klavzulo v CHF, ne le določil o spremenljivi obrestni meri.

Sodišče je namreč razsodilo, da so pogodbena določila, na podlagi katerih je vračilo glavnice vezano na CHF, povprečnemu potrošniku nerazumljiva, nepoštena in zato nična, ker banke niso izpolnile svoje zakonske pojasnilne dolžnosti. Banke kreditojemalcev v CHF niso opozorile, da je tveganje za tečajne spremembe v valutni klavzuli v CHF neprimerno višje od istega tveganja pri kreditih z valutno klavzulo v EUR oziroma v HRK, ker je tečaj HRK vezan na EUR. Še pomembnejša je ugotovitev sodišča, da banke kreditojemalcev niso opozorile, da bo skoraj zagotovo prišlo do zvišanja valutnega tečaja CHF zaradi nastanka EUR-o območja in da je tveganje še posebej veliko, če sklepajo kreditne pogodbe z valutno klavzulo v CHF v povezavi s spremenljivo obrestno mero. Tožene banke v predmetni kolektivni tožbi so:

 • ADDIKO BANK d.d  – prej  HYPO ALPE-ADRIA-BANK (v Sloveniji je CHF kredite tržila Addiko Bank d.d., prej Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.),
 • ZAGREBAČKA BANKA d.d. – spada v skupino Unicredit Group (v Sloveniji je CHF kredite tržila UniCredit Banka Slovenija d.d. ),
 • ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – spada v skupino Erste Group (v Sloveniji je CHF kredite tržila Banka Sparkasse d. d. ),
 • RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. –  spada v skupino Raiffeisen Bank International AG (v Sloveniji je CHF kredite tržila Raiffeisen banka d.d., ki se po novem imenuje KBS banka d.d. ),
 • SBERBANK d.d. – prej VOLKSBANK d.d, (v Sloveniji je CHF kredite tržila Sberbank banka d.d., prej Volksbank d.d.),
 • PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. – spada v skupino Intesa Sanpaolo (v Sloveniji je CHF kredite tržila Intesa Sanpaolo d. d. , prej Banka Koper),
 • OTP BANKA HRVATSKA – spada v skupino OTP Group in
 • SPLITSKA BANKA d.d. (prej SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA) – spada v skupino OTP Group.

Sodišče je vsem osmim toženim bankam naložilo, da morajo v roku 60 dni konvertirati vse CHF kredite v kredite v kunah (HRK), po tečaju na dan črpanja kredita in spremenljivo obrestno mero pretvoriti v fiksno. Če banke ne bodo upoštevale tega sklepa sodišča, postanejo vse pogodbe za kredite v CHF nične!

V Združenju Frank poudarjamo, da je za CHF kreditojemalce v Sloveniji izredno pomembna pravnomočna razsodba hrvaškega sodišča, ki pravi, da so popolnoma neutemeljene trditve bank, da je takšno reševanje kreditojemalcev v CHF nepošteno do kreditojemalcev v EUR in s katerimi banke ščuvajo javnost proti CHF kreditojemalcem. Poleg tega je sodišče pojasnilo, da so banke vedele ali bi morale vedeti, da bo v prihodnosti prišlo do rasti CHF. Tokrat celo ne zgolj zaradi trenda rasti CHF proti EUR, ampak že zaradi same uvedbe EUR. Sodišče se namreč sklicuje na javno dostopno študijo Mednarodnega denarnega sklada (IMF) iz leta 1997, ki je bila izdelana pet let pred uvedbo EUR kot skupne valute. Študija IMF raziskuje več možnih scenarijev za CHF po uvedbi Evropske monetarne unije oziroma skupne valute EUR in v zaključku ugotavlja, da se obeta STALEN blag do zmeren trend rasti tečaja CHF. V obrazložitvi sodbe hrvaško sodišče navaja, da banke kreditojemalcev niso seznanile z omenjeno analizo IMF ali z analizami drugih strokovnjakov o popolnoma predvidljivem pritisku kapitala iz nastajajočega EUR-o območja na tečaj CHF in njegovo posledično rast. Sodišče je razsodilo, da banke zato, ker so kreditojemalcem zamolčale številne dejavnike, ki vplivajo na gibanje tečajev za obdobja, daljša od deset, dvajset ali trideset let, kot so večinoma ročnosti njihovih kreditov, niso izpolnile z zakonom določene pojasnilne dolžnosti.

Sodba hrvaškega sodišča “Visoki trgovački sud Republike Hrvatske” je tako nova v vrsti pozitivnih sodb, ki sledijo navodilom Sodišča EU, kako ugotavljati izpolnjeno pojasnilno dolžnost bank. Vsakič, ko se uporabi te precedenčne kriterije, katere bodo hočeš nočeš morala na koncu upoštevati tudi naša sodišča, se izkaže, da banke ne morejo dokazati, da so izpolnile z zakonom določeno pojasnilno dolžnost. V Združenju Frank smo prepričani, da je ta sodba nov kamenček v mozaiku večje slike bančnega zavajanja, katerega epilog bosta lahko le ničnost vseh pogodb ali sistemska konverzija vseh CHF kreditov na podlagi Zakona o konverziji CHF kreditov, za katerega se v društvu zavzemamo.

Kar nas v Združenju Frank še posebej žalosti je, da sosednja Hrvaška bistveno bolje ščiti pravice potrošnikov, kot Slovenija. Tam je država najprej zaščitila potrošnike z zakonom o konverziji CHF kreditov, da so lahko prizadeti kreditojemalci nato v miru dokazovali ničnost kreditnih pogodb tudi na sodiščih. Pri nas pa se država cinično spreneveda, da ne ve, da so banke zavajale kreditojemalce in kršile zakonodajo, čeprav to ugotavljajo sodišča v Nemčiji, Franciji, Islandiji, Španiji, Madžarski, Romuniji, Grčiji, Srbiji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini in še marsikje, nenazadnje sedaj tudi v Sloveniji. Namesto da bi država kazensko preganjala odgovorne, izboljšala nadzor nad bančnim sistemom in s sistemskim zakonom popravila krivice, storjene CHF kreditojemalcem, slednje posamično pošilja v  dolgotrajne in izčrpajoče postopke na sodišča. In to proti bankam, ki si lahko privoščijo najboljše pravno varstvo, tudi z denarjem, odtujenem samim CHF kreditojemalcem, ki jim je zaradi težkega ekonomskega ter socialnega položaja pravna varnost večinoma nedostopna.

V Združenju Frank zato vse izvoljene predstavnike, ki so pred kratkim prevzeli vodenje naše države, sprašujemo, do kdaj še agonija za slovenske potrošnike? Zakon o konverziji CHF kreditov bo kmalu ponovno vložen v Državni zbor in pričakujemo sprejem sistemske zakonske rešitve, h kateri so se v predvolilnem obdobju zavezali skoraj vsi.

Združenje Frank ob tej novici čestita hrvaškemu združenju CHF kreditojemalcev “Udrugi Franak” za tako pomembno zmago, za zaščito pravic potrošnikov!

Združenje Frank

Povezave:

 1. Sodba: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 43 Pž-6632/2017-10, Zagreb, 14. 6. 2018
  Dostopno na povezavi: https://www.vtsrh.hr/uploads/Novosti/VTSRH_P%C5%BE-6632-2017-10.pdf
 2. Possible Effects of European Monetary Union on Switzerland : A Case Study of Policy Dilemmas Caused by Low Inflation and the Nominal Interest Rate Floor, Douglas Laxton, Eswar S. Prasad, 1.3.1997, (Možni učinki Evropske monetarne unije na Švico: Študija o političnih dilemah, ki jih povzročata nizka inflacija in nominalna obrestna mera, Douglas Laxton, Eswar S. Prasad, 1.3.1997)
  Dostopno na povezavi: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Possible-Effects-of-European-Monetary-Union-on-Switzerland-A-Case-Study-of-Policy-Dilemmas-2117
Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone