Tudi v Nemčiji sodišča na strani kreditojemalcev v CHF!

Čeprav je bilo v Zahodni Evropi najetih bistveno manj posojil v švicarskih frankih kot v Vzhodni, tudi tam tečejo sodni postopki zoper banke, ki so tržile tovrstne kredite. Nemško Zvezno sodišče v Karlsruheju (Bundesgerichtshof – BGH je najvišje sodišče civilne in kazenske jurisdikcije v Nemčiji), je 19. 12. 2017 s sodbo odločilo v prid kreditojemalca. Ne glede na to, da v konkretni tožbi ne gre za potrošnika, ki mu tako nemška, kot slovenska zakonodaja zagotavljata posebno zaščito, je nemško Zvezno sodišče odločilo, da mora pojasnilna dolžnost banke pri kreditih v tuji valuti vključevati specifične slabosti in tveganja takega produkta.

V Združenju Frank poudarjamo, da je v zadnjih mesecih iztekajočega leta moč zaznati pomembne premike na številnih sodiščih po Evropi, saj sodišča sledijo zadnji sodbi Sodišča EU (C-186/16, z dne 20. 09. 2017). V nemškem sodnem primeru je izredno pomembno dejstvo, da v tožbi zoper banko ne gre za potrošnika posojilojemalca, temveč za pravno osebo. Kredit v švicarskih frankih je leta 2007 najela lokalna skupnost iz zvezne države Severno Porenje-Vestfalija (18.000 prebivalcev, višina kredita 3 mio EUR). Sodišče je presodilo, da je banka dolžna izpolniti svojo pojasnilno dolžnost tudi v primeru kreditnih pogodb s pravnimi osebami. Čeprav se odločitev nemškega Zveznega sodišča nanaša na konkretno tožbo, pa ta sodba v okviru nemškega pravnega reda dejansko pomeni, da bodo prav vsa nižje stopenjska sodišča v Nemčiji ravnala v skladu s to sodbo.

Zvezno sodišče v Nemčiji je pojasnilo, da ni dovolj, da je v pogodbi pojasnjena valuta odplačila in odvisnost plačila obroka od vsakokratnega tečaja. Banka je bila dolžna predstaviti slabosti tega produkta in predvsem tveganja povezana z njim. Prav neizpolnjena pojasnilna dolžnost je osnova mnogih sodb, ki so jih kreditojemalci dobili v zadnjem času (Vrhovno sodišče v Španiji, kolektivna tožba v Grčiji…). Vse te sodbe potrjujejo dolgotrajno argumentiranje številnih združenj kreditojemalcev v Evropski uniji: problem posojil v švicarskih frankih je sistemski in reševati ga je potrebno sistemsko!

V Združenju Frank ponovno apeliramo na slovensko politiko, da zagotovi sistemsko rešitev s sprejetjem predloga interventnega zakona. Kreditojemalci so nemočni in šibki, zato je zaščita njihovih pravic nujna in neodložljiva. Prelaganje odgovornosti in nastalo škodo na ramena potrošnikov je potrebno ustaviti in odpraviti. Dolgo čakanje, da se v državi najde politična volja, ki je tako izmuzljiva, pomeni za kreditojemalce enako brezupje, kot sodni postopki, ki jih ne morejo financirati. Finančna obremenitev ljudi je prevelika in kmalu lahko postane še večja in neobvladljiva. Obstaja resna bojazen, da se bo obdobje nizke referenčne obrestne mere izteklo. Nizek LIBOR je namreč tistim potrošnikom z dolgoročnimi posojili v CHF nekoliko omilil razliko bremena, ki je nastala z rastjo tečaja. Če se LIBOR vrne na izhodiščno stanje, bodo nekaterim obroki poskočili tudi za 60%.

Ponovno opozarjamo tudi na dejstvo, da so romunski kreditojemalci le še korak do Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Ko bodo kreditojemalci prve države vložili tožbo na to sodišče, se bodo tožbi pridružili tudi kreditojemalci drugih držav, tudi iz Slovenije. Vendar pa tam na zatožni klopi ne bodo več banke, ampak države. Tuje banke bodo tako obdržale vse, kar so neupravičeno pridobile, škodo pa bo plačala država in njeni davkoplačevalci.

Priloga: Bundesgerichtshof – Izjava za javnost 19.12.2017 Zvezno sodišče Berlin

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone