Vlada ne ve, kaj dela Ministrstvo za finance!

Vlada je na seji dne 14. 3. 2018 sprejela mnenje glede zakona o popravi krivic kreditojemalcem v švicarskih frankih, s katerim je pokazala, da nima pojma o tem, kaj počne Ministrstvo za Finance. Vlada namreč kot alternativo reševanju problema predlaga nadaljevanje pogajanj med bankami in Združenjem Frank, čeprav so banke pogajanja zapustile že 5.1.2018,  potem ko se je izkazalo, da v postopkih mediacije ne bodo mogle zadostiti kriterijem za izpolnitev pojasnilne dolžnosti!

Sklep vlade je zgolj nadaljevanje njenega ignorantskega odnosa do tega problema. Vlada ta problem pozna vsaj od 16.1. 2015, saj je bil dvig tečaja CHF tistega jutra obravnavan na kolegiju kabineta predsednika vlade. V treh letih ni vlada naredila NIČ. Ni sprejela ukrepov ali predlagala lastne zakonske rešitve. Še več: niti na en poziv Združenja Frank vlada ni odgovorila, kaj šele, da bi se s kreditojemalci sestala. Banke vedo za ta problem še dlje, saj so ga same povzročile. Pa niso naredile NIČ. Raje plačujejo »mnenja«, ki nasprotujejo kakršnikoli rešitvi problema. Pa gre za njihove komitente, ki so jih s svojim ravnanjem spravile v katastrofalen položaj.

Na Ministrstvu za finance so se predstavniki Združenja Frank, ZBS in bank pogajali 3 mesece. Rezultat: odstop bank od pogajanj. In vlada  še vedno vidi rešitev za svoje državljane, ki so jih večinoma TUJE banke pahnile v tako težek finančni položaj, v teh istih pogajanjih ali celo kolektivni tožbi.

Za Združenje Frank je popolnoma nesprejemljivo, da vlada očitno sploh ne ve, kaj dela njeno Ministrstvo za finance! Vlada ne ve niti tega, da je bil v okviru pogajanj v pripravi tudi sporazum med bankami in Združenjem Frank. Preden so banke zapustile pogajanja, bi morali uskladiti zgolj še eno samo točko sporazuma: kdo vse od prizadetih kreditojemalcev bi bil na podlagi sporazuma upravičen do konverzije? Vse ostale točke sporazuma so bile usklajene. Vlada kritizira zakon, ki je pravzaprav identičen usklajenim delom sporazuma med ZBS in ZF! Enak je način konverzije, enako se spreminja pogodbeno razmerje za nazaj in enako je predvideno, da banka, tako kot v predlogu zakona, lahko z dokazili zavrne konverzijo, če lahko dokaže, da je kreditojemalca seznanila na način, kot ga predvideva sodna praksa EU.

Za Združenje Frank je tako mnenje vlade veliko razočaranje, a najhuje je to, da vlada očitno sploh ne ve, kaj dela ministrica Mateja Vraničar Erman, ki je bila osebno priča odstopu bank od pogajanj. In sedaj vlada v svojem mnenju kot možno rešitev predlaga nadaljevanje teh pogajanj!

Drugi možen način reševanja problematike kreditov v CHF, ki ga v svojem mnenju predlaga vlada, je vložitev kolektivne tožbe na podlagi Zakona o kolektivnih tožbah in ki se začne uporabljati 21. 4. 2018. Vlada torej več kot 16.000 državljanom svetuje kolektivno tožbo, ki je pri nas popolnoma nov pravni institut, za katerega nihče ne ve, kako se bo v praksi sploh obnesel, koliko časa bo taka pravda trajala (najbrž leta in leta) ter kdo in na kakšen način bo tako tožbo sploh lahko financiral!

V Združenju Frank se ob tem nezaslišanem sprenevedanju sprašujemo:

  • Ali naša vlada sploh ve, kaj se dogaja na ministrstvih, ali pa so bila 3-mesečna pogajanja z ministrico namerno zavlačevanje in oviranje vložitve zakona po navodilih same vlade?
  • Kako daleč segajo lovke bančnega lobija, če je vlada za interese bank pripravljena žrtvovati 16.000 državljanov Republike Slovenije skupaj z njihovimi družinami?
  • Ali so vsi ministri, ki so glasovali za ta sklep, seznanjeni s potekom in prekinitvijo pogajanj?

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone