Zakon in odgovori kandidatov oziroma kandidatnih list za Evropske volitve 2019

Združenje Frank je vse kandidatke/kandidate oziroma kandidatne liste, ki se potegujejo za poslanska mesta v Evropskem parlamentu, pozvalo k odgovoru na vprašanje o Predlogu zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih (ZRDKKK), ki ga je Državni svet Republike Slovenije 16. 05. 2019 vložil v zakonodajni postopek.

Kandidatom smo ponudili možnost opredelitve o zakonu, in sicer:
A) Podpiramo rešitev, ki z zakonom izenačuje položaj kreditojemalcev v CHF s kreditojemalci v EUR in omogoča pošteno vračilo kreditov.
ali
B) Nasprotujemo sprejetju zakonske rešitve.

Do izteka roka za posredovanje odgovora, 23.5.2019 do 12.00 ure, smo na naš elektronski naslov prejeli odgovore naslednjih kandidatov oziroma kandidatnih list ali strank (po kronološkem zaporedju prejetih odgovorov):

 • ZSI – Gibanje Zedinjena Slovenija,
 • Levica,
 • Povežimo se,
 • SLS – Slovenska ljudska stranka,
 • DOM – Domovinska liga,
 • DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
 • Nova Slovenija – Krščanski demokrati,
 • Lista Marjana Šarca.

Odgovora nismo prejeli od naslednjih kandidatov oziroma list kandidatov ali strank (po seznamu list kandidatk in kandidatov Državne volilne komisije):

 • SMC – Stranka modernega centra,
 • Zeleni Slovenije,
 • DD Dobra država,
 • Slovenska nacionalna stranka – SNS,
 • Socialni demokrati – SD,
 • Stranka Alenke Bratušek.

Predlog Zakona NEDVOMNO PODPIRAJO:

 • ZSI – Gibanje zedinjena Slovenija,
 • Levica,
 • Povežimo se,
 • SLS – Slovenska ljudska stranka ,
 • DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije.

Predloga Zakona ne zavračajo, ga pa še ocenjujejo (po kronološkem zaporedju prejetih odgovorov):

 • Nova Slovenija – Krščanski demokrati,
 • Lista Marjana Šarca,
 • SDS – Slovenska demokratska stranka *.
  * Odgovor je naša članica pridobila od PR službe.

Predlog Zakona KATEGORIČNO ZAVRAČA:

 • DOM – Domovinska liga.

V nadaljevanju navajamo dodatne obrazložitve k prejetim odgovorom (po kronološkem zaporedju prejetih odgovorov):

ZSi – GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA: Lista ZSi – Gibanje Zedinjena Slovenija seveda podpira pošteno in pravično rešitev v korist ljudi, nikakor pa bančnih korporacij.

LEVICA: V Levici (DA) podpiramo rešitev, ki z zakonom izenačuje položaj kreditojemalcev v CHF s kreditojemalci v EUR in omogoča pošteno vračilo kreditov. Prav tako v Levici že dalj časa pozivamo k sistemski rešitvi vprašanja oškodovanih državljanov, ki so najemali kredite v švicarskih frankih. Že leta 2017 smo v parlamentarni postopek skupaj z Združenjem frank in nekaterimi poslanci vložili zakon, ki je predvideval obvezno konverzijo posojil iz švicarskih frankov v evre po tečaju na dan sklepanja posojilnih pogodb. Vztrajamo, da morajo banke nositi vsaj tisti del stroškov konverzije, ki presega normalne pričakovane donose v času sklenitve spornih kreditnih pogodb. Obsojamo Banko Slovenije in vlade, ki vse do danes niso poskrbele za ustrezno zaščito potrošnikov: z svojo pasivnostjo so se de facto postavili na stran kapitala, in to na škodo lastnih državljanov. Dodajamo, da je delovanje bank, ki so zavajale komitente ali celo poneverjale izjave komitentov, kriminal, ki ga je treba najstrožje kaznovati. V osnovi se zato strinjamo s poglavitno rešitvijo zakona, ki ga je v Državni zbor vložil Državni svet, podrobnosti zakona pa moramo še natančno preučiti.

POVEŽIMO SE: Podpiramo rešitev, ki z zakonom izenačuje položaj kreditojemalcev v CHF s kreditojemalci v EUR in omogoča pošteno vračilo kreditov.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA: Spoštovani, pregledal sem osnutek zakonskega predloga in povsem razumem stisko ljudi in število žalostnih zgodb, ki so ostale v ozadju tega problema. Jasno je, da v letih ko se je podeljevalo največ kreditov v švicarskih frankih ni bilo vzpostavljenih sistemskih varovalk, ki bi omogočale hitro in ugodno konverzijo v evre v primeru, ko se razmere na valutnih trgih zaostrijo, čeprav kot mi je znano se je ta klavzula razlikovala od banke do banke oz. celo od pogodbe do pogodbe. Gre nedvomno za kreditni instrument z visokim tveganjem in tega bi se bistveno bolj kot kreditojemalci morale zavedati banke, ki so ta posojila množično ponujale. Kot že tolikokrat se je v Sloveniji zgodilo, da so nekateri izkoristili nepoučenost vlagateljev oz. potrošnikov. Recimo podoben primer se je zgodil pri masovnih nakupih podrejenih obveznic, kjer so banke kar na okencih strankam obljubljale visoke donose, niso pa zelo jasno obvestile ljudi, da gre za precej tvegan finančni instrument. Na razvitih finančnih trgih se seveda pričakuje, da kreditojemalec prevzeme odgovornost za posojilne pogodbe, ki jih podpiše, tudi če so neugodne oz. da razume valutno tveganje. Vendar gre v Sloveniji za specifiko, saj gre za mlado demokracijo, kjer še pred časom finančni trgi niso ponujali sodobnejših finančnih produktov. Ponudba finančnih instrumentov še še vedno razvija, ljudje pa se na določene finančne produkte še navajajo in posojila v drugih valutah so zagotovo eno izmed njih. Resnično upam, da se iz vseh teh napak tudi nekaj naučimo za prihodnost! Namreč samo nepoučenost in premalo informacij s strani bank ponudnic do potrošnikov je omogočila takšen razcvet kreditiranja v tuji valuti, in tu banke nosijo največji delež krivde, saj se bojim da niso opravile svojega dela in ljudi zelo jasno seznanile z možnimi posledicami. Zaradi zgoraj opisanih okoliščin in pomanjkanja volje nasprotne stvari, da bi težavo aktivno reševala na bolj human način do ljudi, ki so bili povečini zavedeni, podpiram predlog zakona, čeprav se v celoti zavedam, da lahko zadeva zaradi retroaktivnosti in nekaterih drugih določb ima težave pri ustavni presoji. Sam nisem pravnik in tukaj bo morala stroka, tudi na mednarodni ravni oddelati svoje, upam pa da bodo vzeli v obzir tudi človeški vidik celotne problematike.

DOM – DOMOVINSKA LIGA: Spoštovani, v Domovinski ligi ne podpiramo posebnega zakona in socializacije stroškov zaradi napačnih odločitev.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE: Spoštovani, pošiljam vam odgovor dr. Igorja Šoltesa, ki naj, prosim, velja tudi kot odgovor celotne liste stranke DeSUS na evropskih volitvah. Vprašanje, ki ste ga zastavili, je kompleksno in ne ponuja zelo enoznačnih odgovorov. Zavzemam se za sistemsko ureditev vprašanja tistih najemnikov kreditov v švicarskih frankih, ki so si reševali stanovanjsko vprašanje in s tem svojo osnovno potrebo. Prav je, da država pokaže razumevanje do zgodb, ki so nastale kot posledica očitnega zavajanja ljudi in so se prelevile v družinske finančne tragedije, ki mnogim ljudem predstavljajo veliko breme. Vemo pa, da je bilo med najemniki kreditov, vezanih na švicarski frank, tudi precej investitorjev v poslovne zgodbe, ki tega – v poslovnem svetu običajnega tveganja – ne morejo enačiti z najemanjem stanovanjskih kreditov. Zato bi morala rešitev položaja kreditojemalcev upoštevati vse vidike te zgodbe in biti pravična, tudi do tistih, ki so v času izjemnega porasta zanimanja za kredite, vezane na švicarski frank, najemali finančno bistveno manj ugodne kredite, vezane na evro.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI: Že v fazi priprave predloga zakona, ki ureja problematiko posojil v švicarskih frankih, smo z zanimanjem večkrat prisluhnili argumentom Združenja Frank in ostalih deležnikov. Naša poslanka in kandidatka NSi za poslanko v Evropskem parlamentu Iva Dimic je k predlogu že vloženega predloga zakona prispevala tudi svoj podpis. O ponovno vloženem zakonu bo poslanska skupina NSi stališče zavzela pred njegovo obravnavo v državnem zboru oziroma pristojnem delovnem telesu.

LISTA MARJANA ŠARCA: Kandidati stranke LMŠ za volitve v evropski parlament problematiko v zvezi s posojili v švicarskih frankih poznamo. S človeškim razumevanjem sprejemamo okoliščine, ki so privedle do mnogih osebnih stisk posameznikov in njihovih najbližjih. Predlog zakona državnega sveta je v parlamentarni obravnavi, na podlagi katerega potekajo mnogi pogovori in razprave med poslanskimi skupinami ter stroko, v katera so aktivno vključeni tudi poslanci in poslanke LMŠ, pri čemer imajo naše zaupanje. Cilj, ki ga zagovarjamo tako kandidati za volitve v evropski parlament kot poslanska skupina LMŠ, je, da skupaj s pristojnim ministrstvom ter vsemi deležniki pridemo do kompromisne rešitve temelječe na vladavini prava.

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA: Seznanjeni smo s problematiko in stiskami, ki jih doživljajo kreditojemalci v švicarskih frankih. V povezavi s tem je SDS na ministrstvo za finance v preteklem mandatu naslovila tudi poslanska vprašanja. Prav tako je nosilec liste SDS in SLS za evropske volitve in evropski poslanec dr. Milan Zver leta 2015 na Evropsko komisijo naslovil pisno vprašanje z naslovom: Zavajanje potrošnikov: posojila, vezana na švicarski frank. Dr. Zver je v besedilu spomnil, da so se zaradi odločitve švicarske centralne banke, da tečaj švicarskega franka (CHF) loči od tečaja evra, v težavnem položaju znašli mnogi državljani EU, katerih kreditne obveznosti so vezane na CHF. Evropski poslanec je takrat opozoril na sum, da je šlo pogosto za nepošteno oglaševalsko prakso. Nekatere banke so preveč izpostavljale koristi posojil v CHF, na spremljajoča tveganja strank pa skoraj niso opozarjale. Na Evropsko komisijo je obenem naslovil vprašanje, kdaj bo predstavila zakonodajo, s katero bo pred praksami zavajajočega trženja zaščitila tudi posamezne državljane, tako kot je s sporočilom iz novembra 2011 zaščitila podjetja (pregled Direktive 2006/114/ES o zavajajočem oglaševanju).
Komisijo je prav tako vprašal, ali bi bilo smiselno državljane EU vnaprej opozarjati pred morebitnimi večjimi premiki v monetarni politiki EU (saj je bilo kvantitativno sproščanje evra med drugim vzrok za švicarsko odločitev) ter ali bi bilo smiselno državljane opozoriti na tveganja pri jemanju kreditov v tuji valuti in jim priporočiti, da jemljejo kredite v valuti, v kateri prejemajo prihodke.
Predlog Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, ki ga je v zakonodajni postopek vložil Državni svet bomo v SDS najprej preučili, nato opravili pogovore in posvetovanja s čim večjim številom deležnikov v tej problematiki in se nato odločili glede podpore temu zakonskemu predlogu.

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone