Združenju Frank prekipelo: pripravljamo kazenske ovadbe!

Zaradi neresnic, ki so se pojavile v javnosti in popolne odsotnosti ukrepov regulatorja in dokazljivega naklepa v Združenju Frank napovedujemo kazenske ovadbe in prijave v vseh primerih kršitev. Uresničujejo se namreč napovedi iz anonimnega pisma, kjer je bilo govora o 7 milijonih EUR namenjenih medijskim pritiskom proti sprejetju Zakona o konverziji CHF kreditov.

Združenje bank Slovenije je na svoji spletni strani objavilo plačano zavajajočo raziskavo, v kateri že sama vprašanja predvidevajo negativne odgovore, obenem pa navajajo neresnice glede vsebine predloga zakona o konverziji. Javnost, novinarje in sodnike bi radi opozorili, da gre za koordinirano delovanje bank, ki je zakonsko zelo vprašljivo in sumljivo. V običajnih in poštenih tržnih razmerah bi si morale banke prizadevati konkurenčno urediti položaj posojilojemalcev in med sabo tekmovati, katera bo pri tem uspešnejša. Tu pa gre za očitno zlorabo položaja in (finančne) premoči nad državljani!

Glede omenjene raziskave bomo za vse udeležene še v tem tednu podali prijave na vse pristojne slovenske in evropske institucije.

Obveščamo vas tudi, da smo prejšnji teden vsem poslanskim skupinam predali predlog zakona, vključno z vsemi dokazi, s katerimi dokazujemo nepošteno delovanje bank. Predlog zakona smo predali tudi ministrici za finance mag. Mateji Vraničar Erman. Z ministrico in predstavniki strokovnih služb ministrstva za finance smo se sestali ponovno, ko nas je ministrica obvestila o pregledu zakona. Ministrica nam je svetovala, da se za enake pogoje, kot so v predlogu zakona, dogovorimo z bankami izven zakonske rešitve. Ministrstvo bi po tem predlogu prevzelo iniciativo mediatorja med pogodbenimi predstavniki. Po korektnih pogovorih z ministrico in temeljitem razmisleku v društvu, smo možnost pogajanja z bankami zavrnili, saj so banke v več kot dveletnem delovanju našega društva odločno zavrnile vse morebitne dogovore z nami, ki bi odpravili nastalo in prihodnjo škodo na strani chf posojilojemalcev. Banke poznajo naslov Združenja Frank in v kolikor bodo prišle s konstruktivnim predlogom, bomo seveda prisluhnili, med tem pa nadaljujemo aktivnosti za sprejem zakona. Društvo se je prav tako odločilo, da iz razloga varovanja vsebine zakona pred izročitvijo le-tega poslancem, ne posreduje zakona v pregled ministrstvoma za gospodarstvo in pravosodje. Navedena resorja bosta namreč lahko sodelovala v procesu zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

Še vedno poudarjamo, da je zakon EDINA pravična rešitev našega problema, ki je posledica nepoštene poslovne prakse bank:

  • Zakon NE bo imel NOBENIH finančnih posledic za proračun!
  • Banke bodo po zakonu upravičene do dobička, kot je običajen za posojilne pogodbe
  • Obstoječe posojilne pogodbe bodo ostale v veljavi
  • Enak zakon na Hrvaškem je uspešno prestal ustavno presojo
  • Hrvaška narodna banka je objavila, da so bili učinki konverzije na hrvaški bančni sistem, v nasprotju z napovedmi bančnikov pozitivne!
  • S sprejemom zakona se bo Slovenija izognila še eni sodbi na Evropskem sodišču za človekove pravice. Banke temu seveda nasprotujejo, saj se predobro zavedajo dejstva, da bodo na sodišču izgubile, vendar v tem primeru za svoje nepoštenje ne bodo plačale one, temveč preko kazni za Slovenijo vsi mi, davkoplačevalci!

Združenje Frank pripravlja ovadbo zoper Banko Slovenije, saj smo zbrali vse potrebne dokaze, iz katerih je jasno razviden glavni krivec za nastalo situacijo s krediti v švicarskih frankih. Banka Slovenije je v vlogi regulatorja popolnoma zatajila. Ob vseh dokazih, ki smo jih pridobili iz nadzornih institucij in mednarodnih finančnih organizacij, s katerimi BS sodeluje po Zakonu o banki Slovenije, pa bomo zlahka dokazali očitna dejstva, s katerimi je bila Banka Slovenije seznanjena, vendar kljub temu ni primerno poskrbela za varno in skrbno poslovanje bank ter opravljala primernih nalog pri izdelavi pravil in izvajanju nadzora.

Pozivamo javnost in medije, da ne nasedajo kapitalu in nepoštenim poslovnim praksam bank, katerim smo priča skorajda vsak dan. Glede na zavezujočo sodno prakso sodišča EU, bo morebitna nepodpora zakonu o konverziji chf posojil le še ena sramotna poteza naše države.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone