Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj je Združenje Frank?
Združenje Frank je prostovoljno, samostojno, nepridobitno društvo, ki so ga ustanovile fizične osebe z namenom uveljavljanja, zaščite in izboljšanja pravic potrošnikov, zlasti uporabnikov kreditnih in finančnih institu

Kaj je cilj Združenja Frank?
Cilj Združenja Frank je aktivno zaščititi kreditojemalke in kreditojemalce, katerih posojila so vezana na tečaj švicarskega franka, in doseči pravično rešitev problema nenadzorovano rastočih kreditov. Naš cilj izhaja iz utemeljene domneve, da so nas pri najemu posojil banke zavedle. Menimo, da morajo banke prevzeti dolžno odgovornost za trženje tveganih posojil ob pomanjkljivem informiranju kreditojemalcev .

Kako je prišlo do ustanovitve Združenja Frank?
Ustanovitev Združenja Frank je neposreden in takojšen odziv na nenadno in nenapovedano odločitev Švicarske centralne banke, da dne 15.1.2015 odpravi omejitev tečajne vrednosti švicarskega franka, ki je bila v veljavi od leta 2011. Ta nepričakovani poseg na prosti medvalutni trg je finančno ogrozil kreditojemalce posojil, vezanih na tečaj švicarskega franka.
Združenje Frank ni bilo ustanovljeno z namenom, da bi poskusili prevaliti breme plačevanja kreditov na koga drugega, npr. na državni proračun ali Družbo za upravljanje terjatev bank (»slabo banko«). Svoja posojila bomo pošteno odplačali, ne bomo pa dopustili, da banke nezakonito bogatijo na naš račun.
Kreditojemalci posojil, vezanih na švicarski frank, smo se v razmerju do bank znašli v izrazito nepravičnem položaju. Banke so bile za primer spremembe valutnega tečaja zavarovane, kreditojemalcem pa te možnosti niso ponudile. Domnevamo tudi, da so bila naša posojila le navidezno v švicarskih frankih, saj banke švicarskih frankov naj sploh ne bi kupile, ampak so posojila v evrih le vezale na tujo valuto. Ob obrestih so banke tako služile še na račun nihanj prodajnega in nakupnega tečaja švicarskega franka.

Zakaj trenutni predlogi bank za Združenje Frank niso sprejemljivi?
Banke kreditojemalcem sedaj ponujajo pretvorbo (konverzijo) kredita, kar dejansko pomeni nov kredit v evrih. Kreditojemalce ta »rešitev« znova prestavi na začetek, saj smo banki najprej odplačevali obresti, glavnice kredita, ki se je zaradi rasti tečaja švicarskega franka močno povečala, pa številni sploh še nismo začeli vračati. Zato smo po nekaj letih odplačevanja lahko danes dolžni višjo vsoto, kot smo jo ob najemu kredita prejeli. Tudi nepremičnina, s katero smo zavarovali kredit, vezan na tečaj švicarskega franka, je danes najverjetneje vredna manj, kreditna sposobnost marsikaterega kreditojemalca pa manjša. Pod trenutnimi pogoji bank bi s pristankom na konverzijo tako odplačali dva kredita namesto enega. Pričakovati je tudi, da bo evrska obrestna mera EURIBOR za evrski kredit, ki je trenutno na rekordni nizki ravni, v prihodnjih letih rasla, kar bo položaj kreditojemalcev, ki se danes odločajo za drago konverzijo, še dodatno poslabšalo.

Kdo stoji za Združenjem Frank?
Ustanovitelji Združenja Frank so Robert Jerala, Alja Pestar in Aleš Majcenovič.

Zakaj bi se včlanil/a v Združenje Frank?
Posameznik je v pogajanjih z bogatim in vplivnim pravnim subjektom, kot je banka, postavljen v izrazito podrejen položaj. Kot član Združenja Frank lahko svoje pogajalsko izhodišče za rešitev problema nenadzorovano rastočega kredita pomembno okrepite. Računate lahko na pomoč in podporo skupine izobraženih in sposobnih ljudi, ki imajo bogate izkušnje na področjih prava, ekonomije in stikov z javnostmi.

Pod katerimi pogoji se lahko včlanim v Združenje Frank?
Član združenja lahko postane vsaka kreditojemalka oz. kreditojemalec, vsaka oseba, ki je kakorkoli povezana s finančnimi in kreditnimi institucijami ali varstvom potrošnikov, ter vsaka oseba, ki jo to področje zanima. Članstvo v Združenju Frank je prostovoljno in interesno. Pogoj za včlanitev je podpisana pristopna izjava in plačana članarina. Več kot bo v združenju članov, večje bodo možnosti za ustrezno rešitev problema posojil, vezanih na švicarski frank.

Ali morava z možem/ženo plačati dve članarini, saj sva morala vzeti dva kredita ?
Če želita biti člana oba, da. Obveznost člana društva je, da plača članarino. S plačilom članarine član pridobi pravico voliti in biti voljen v organe društva, pravico sodelovanja pri delu in soodločanja v organih društva, pravico uporabe skupnih dosežkov in rezultatov delovanja društva pri svojem delu, pravico uresničevanja svojih osebnih interesov na področju dejavnosti društva ter pravico, da je seznanjen s programom in poslovanjem društva. Obveznost in dolžnost člana je med drugim tudi redno plačilo članarine. V kolikor bo prišlo do vložitve tožbe, bodo člani društva tisti, ki bodo lahko pooblastili odvetnika, da jih v tožbi zastopa.

Ali ni bolje, da se vsak kreditojemalec sam pogaja za boljše pogoje odplačila kredita?
O članstvu v društvu se seveda odločate sami. Prepričani pa smo, da smo skupaj močnejši. Kopičimo in izmenjujemo informacije, znanje in izkušnje, tako znotraj Slovenije, kot tudi s kreditojemalci iz drugih evropskih držav, ki jih je rast tečaja švicarskega franka prav tako prizadela. Tudi posameznik se lahko pogaja z banko in po potrebi sproži sodni spor, vendar pa je skupno reševanje podobnih problemov praviloma zmeraj krajše, cenejše in lažje.

Ali mi bo Združenje Frank nudilo konkretne nasvete, kaj storiti v mojem primeru?
Društvo svojim članom vseskozi posreduje konkretne informacije in nasvete. Končno odločitev glede načina reševanja vašega konkretnega problema s posojilom, vezanim na švicarski frank, pa boste seveda sprejeli sami.

Sem žrtev druge sporne poslovne prakse bank na področju kreditiranja. Ali mi lahko pomagate?
V kolikor vas je vaša banka tudi kako drugače oškodovala, nas kontaktirajte.

Kateri bodo nadaljnji koraki Združenja Frank?
Z bankami nameravamo na osnovi argumentov in v skladu z zakonom doseči pravičen dogovor oziroma pravično poravnavo. V kolikor to ne bo mogoče, bomo sprožili sodni spor. O naših aktivnostih boste sproti in podrobno obveščeni na naši spletni strani.

Kje lahko dobim dodatne informacije?
Za dodatne informacije smo vam dosegljivi na:

info@zdruzenje-frank.si
mojazgodba@zdruzenje-frank.si
podpora@zdruzenje-frank.si
pr@zdruzenje-frank.si

Ali je pomembno, pri kateri banki imam kredit?
Združenje Frank se bori za pravice vseh kreditojemalcev, ki imajo posojila, vezana na tečaj švicarskega franka, v katerikoli banki, registrirani v Sloveniji.

Nimam kredita v švicarskih frankih in se ne želim izpostavljati, menim pa, da so običajni državljani prepogosto žrtve bančnega sistema. Kako lahko pomagam Združenju Frank?
Veseli bomo vaših priporočil in nasvetov. V kolikor želite društvu pomagati z denarnim nakazilom, lahko sredstva nakažete na transakcijski račun Združenja Frank
št. SI56 1010 0005 3991 650, odprt pri Banki Koper, s pripisom DONACIJA.

Kako se lahko prepričam, da bodo zbrana sredstva porabljena v pravi namen oziroma da se z njimi ne bo nihče okoristil?
Vsak član društva ima v skladu z Zakonom o društvih in statutom Združenja Frank pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva.

Kje lahko sledim aktualnim informacijam v zvezi z delovanjem Združenja Frank?
Naše dejavnosti lahko spremljate na naši spletni strani www.zdruzenje-frank.si, na Facebooku v skupini Združenje Frank, na Twitterju: https://twitter.com/ZdruzenjeFrank in na Google+: google.com/+ZdruzenjeFrank.

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone