CHF krediti – Zakon vložen v parlamentarno proceduro

V Združenju Frank smo pripravili dokončno različico interventnega Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih in ga s podporo poslancev različnih poslanskih skupin vložili v parlamentarno proceduro.

Združenje Frank trenutno še sodeluje na pogajanjih z ZBS, do katerih je prišlo na pobudo ministrice za finance, ki pogajanja tudi vodi. Ministrici mag. Mateji Vraničar Erman smo zelo hvaležni za pobudo in vodenje pogajanj, saj se je veliko zadev v postopku pogajanj razjasnilo. Žal, se v Združenju Frank bojimo, da so pogajanja prišla do točke, ki jo bo težko rešiti, zato želimo nadaljevati z zakonodajnim postopkom v Državnem zboru.

Upravičeno nas skrbi, da obstaja velika verjetnost, da bodo banke na koncu zavrnile sporazum, ki bi vsem kreditojemalcem povrnil nastalo škodo. V kolikor bi se to zgodilo in bi dejansko izgubili možnost zakonodajne rešitve še v tem sklicu parlamenta, bi to za Združenje Frank in predvsem za kreditojemalce pomenilo stopnjevanje in poglabljanje stiske. Prav lahko se namreč uresničijo napovedi o rasti LIBOR v naslednjih mesecih. Negativni LIBOR je do sedaj namreč zmanjševal vpliv tečajne razlike pri dolgoročnih kreditih v švicarskih frankih in vsaj nekoliko olajšal situacijo. To se lahko kmalu drastično spremeni in veliko število ljudi pahne v še hujše finančne in socialne težave. Zato menimo, da je nujno potrebno nadaljevati s postopkom vloženega predloga Zakona in čimprej rešiti problem več deset tisoč državljanov.

V zadnjih mesecih smo opravili veliko pogovorov z različnimi deležniki in v predlog Zakona vnesli različne predloge in prilagoditve vsebine. Ključni popravek vsebine je določba, ki banki omogoča izpodbijanje konverzije ter pod kakšnimi pogoji (pogoji so takšni, kot smo jih zastopali in argumentirali v pogajanjih na Ministrstvu za finance). S to dopolnitvijo v predlogu Zakona smo odpravili argument dvoma »kaj pa tisti, ki so špekulirali«. Hkrati pa imajo banke možnost individualne presoje in obravnave, katero tudi ves čas izpostavljajo v svoj bran. V primeru, da je banka opravila pojasnilno dolžnost skladno z določbo v Zakonu, bo lahko izpodbijala konverzijo, ob tem pa zaradi nekaj takšnih primerov ne bo trpelo več deset tisoč ljudi, pri katerih pa banke niso opravile pojasnilne dolžnosti.

Stiske kreditojemalcev v CHF so resnično velike in se lahko še bistveno povečajo. Verjamemo pa tudi, da ostali državljani ne bodo zlahka spregledali, če bi breme povzročenih oškodovanj padlo na državo, kar se lahko zgodi, ko prvi kreditojemalci v EU pridejo do Evropskega Sodišča za človekove pravice (ESČP).

V Združenju Frank tako dokončno predajamo rešitev problematike v roke politike, da poskrbi za hitro sistemsko rešitev problema. Sodbe, ki se vrstijo so jasne: takšni krediti so dopustni samo, če je banka kreditojemalca seznanila na način, da je lahko sprejel preudarno odločitev. Sodišča so prepoznala, kar je bilo bankam znano že takrat: če bi kreditojemalce seznanile z vsemi tveganji, ne bi prodale niti enega takega kredita.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone