Prva pravnomočna sodba Višjega sodišča v Ljubljani: Kreditna pogodba v švicarskih frankih je v celoti nična!

Gre za zelo pomembno zmago, saj je odločitev sodišča že pravnomočna. To je sploh prva pravnomočna sodba v primeru CHF kreditov v Sloveniji. Ocenjujemo, da se je s tem dokončno oblikovala sodna praksa in da bodo tudi odločitve sodišč v drugih zadevah takšni sodni praksi sledile. S sodbo Višjega sodišča je banki naložen izbris hipoteke, kreditojemalcu pa vračilo razlike iz naslova kredita.

Danes smo namreč prejeli obvestilo odvetnika Roberta Preiningerja o tem, da je bila v njegovi zadevi, v kateri zastopa enega od kreditojemalcev, izdana Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, s katero je ugodeno njegovi pritožbi zoper sodbo sodišča prve stopnje. Sodišče je tožbenemu zahtevku na ničnost sklenjenih pravnih poslov ugodilo v celoti, prav tako tudi ostalemu delu tožbenega zahtevka, vključno z izbrisom hipoteke. Pritožbeno sodišče je tudi obsodilo banko na plačilo vseh pravdnih stroškov.

Odvetnik Robert Preininger je ob tem povedal: »Poudarjamo, da je Višje sodišče v Ljubljani v celoti sledilo našim ključnim argumentom, ki jih uveljavljamo v odprtih sodnih sporih že od leta 2015.« Ničnostna sankcija v danem primeru pomeni, da mora kreditojemalec banki plačati razliko med zneskom prejetega kredita v evrih ter že odplačanimi zneski mesečnih obrokov v evrih.

V Združenju Frank seveda pozdravljamo vzpostavitev sodne prakse in prvo pravnomočno dobljeno sodbo kreditojemalca, našega člana, vendar še vedno poudarjamo potrebo po sistemski rešitvi problema, ki je nastal zaradi pohlepa bank in neaktivnosti regulatorja. Pošiljati 20.000 ljudi po pravico na sodišča zagotovo ni ravnanje pravne in socialne države kot je Slovenija. Verjamemo, da so s to sodbo odpravljeni tudi pomisleki zadnjih poslancev, ki so čakali na razplet na sodiščih.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone