Združenje Frank predstavilo zakon na Ministrstvu za finance

Obveščamo vas, da smo v Združenju Frank v skladu z napovedanimi aktivnostmi, v ponedeljek, dne 11.9.2017, ministrici za finance mag. Mateji Vraničar Erman predstavili Zakon o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, ki je nastal  s pomočjo Inštituta za ustavno pravo.

Ministrici smo predstavili tako razloge in argumente za sprejetje zakona kot tudi samo vsebino predloga zakona, ki določa, da ostanejo posojilne pogodbe v veljavi, ničen je samo nepošteni pogoj te pogodbe, torej nominacija v švicarskih frankih oziroma valutna klavzula. Prednost zakona je, da ohranja v veljavi posojilne pogodbe, iz pravnega reda pa izloči samo tiste njene elemente, ki kršijo posojilojemalcem človekove pravice, določene z Ustavo in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Ob tem poudarjamo, da smo iskali najbolj pravično rešitev, zato smo v zakonu predvideli zvišanje skupne obrestne mere na način, da bomo pogoje kreditojemalcev v švicarskih frankih izenačili s pogoji tistih, ki so v takratnem času najemali kredite v evrih. Strinjamo se, da naj banke obdržijo zaslužek, ki izhaja iz poštenega kreditiranja posojilojemalcev. Naš predlog zakona preprečuje le neupravičen zaslužek bank iz naslova tečajnih razlik in izločitev nepoštenih pogodbenih določil.

Hkrati vas obveščamo, da smo danes obvestili vse poslanske skupine v Državnem zboru o izdelani verziji predloga zakona in bistvenih lastnostih ter ključnih argumentih za njegovo sprejetje. Poslanske skupine smo prosili, da nas obvestijo o njihovi podpori pri vložitvi in sprejemu zakona.

Predlog zakona predvidevamo v Državni zbor vložiti še v tem mesecu, ob tem pa pričakujemo podporo vseh poslanskih skupin.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone