Poročilo in predlogi za reševanje problematike tujevalutnih kreditov – na potezi so banke in država

Na podlagi od potrošnikov prejete dokumentacije objavljamo poročilo o problematiki t.i. kreditov v švicarskih frankih. Glavna ugotovitev je, da banke pri kreditiranju potrošnikov niso upoštevale navodil, ki jim jih nalagajo zakonodaja in nadzornik trga.

Poudarjamo, da je potrebna rešitev na sistemski ravni in predlagamo, naj banke kreditojemalcem ponudijo preračun njihovega CHF kredita v evrskega pod pogoji, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe.

Pregled dokumentacije in poročil potrošnikov, ki so najeli kredite v tuji valuti ali z valutno klavzulo, je pokazal, da so banke pri trženju, sklepanju kreditnih pogodb in med odplačevanjem kredita kršile svojo temeljno dolžnost poklicne skrbnosti. Pri tem so uporabljale zavajajoče poslovne prakse in kreditojemalcem niso posredovale bistvenih informacij, ki so jih potrebovali za odločitev o najemu dolgoročnega kredita.

navedekUgotavljamo na primer, da noben kreditojemalec ni prejel prikaza valutnega tveganja z nazornim primerom kako se obrok kredita lahko spremeni navedek1v primeru spremembe tečaja švicarskega franka za 10, 20 ali 30 odstotkov,

izpostavlja Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije.

Poročila potrošnikov kažejo tudi na to, da banke pri odobravanju kreditov niso v zadostni meri preverjale kreditne sposobnosti potrošnikov, še posebej glede na to, da so jim prodajale zelo tvegane produkte. Večje število potrošnikov je ZPS sporočilo, da jim je banka ustno obrazložila, da niso kreditno sposobni za najem evrskega kredita, lahko pa ga najamejo v švicarskih frankih. Kreditojemalcem, ki pa so se med odplačevanjem kredita zaradi zvišanja anuitet obrnili na banke po nasvet, kaj naj storijo, so bančni uslužbenci v veliki večini primerov odsvetovali konverzijo kredita v evre s pojasnilom, da se bo tečaj umiril in izboljšal v korist evra, saj sta obe valuti stabilni.

“Če bi potrošniki razumeli ponujene kredite, se za njih ne bi odločili
Ocenjujemo, da valutna klavzula ni bila uporabljena za varovanje banke pred nevarnostjo inflacije, ampak kot način pridobivanja novih komitentov s ponudbo navidezno bolj ugodnih kreditov in pridobivanja dodatnega dobička. Zaradi odločitve švicarske centralne banke pa je z enormnim povečanjem obveznosti kreditojemalcev prišlo do takšnih sprememb okoliščin, ki zahtevajo ustrezno prilagoditev kreditnih pogodb. “Brez spremembe pogodbenih obveznosti je kršeno temeljno načelo obligacijskega prava enakovrednosti dajatev, saj pri nekaterih potrošnikih po več letih rednega odplačevanja kredita še neodplačana glavnica  danes še vedno presega znesek kredita, ki so ga najeli,” poudarja Breda Kutin.

Potrebna je rešitev na sistemski ravni
“Pri ZPS smo prepričani, da individualno reševanje problematike CHF kreditov med potrošnikom in banko ni primerna pot,” je povedala Kutinova in dodala: “sklepamo namreč, da je pri trženju teh kreditov prišlo do sistematičnega neizvajanja navodil za skrbno poslovanje, ki jih bankam nalagajo zakonodaja in nadzornik trga.”

Tudi šibak režim varstva potrošnikov v Sloveniji v primerjavi z razvitimi državami članicami EU in resno omajano zaupanje potrošnikov do bank je razlog, zakaj pozivamo k aktivni vlogi države pri reševanju problematike CHF kreditov.

 

Banke naj ponudijo preračun CHF kredita v evrskega pod pogoji, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe
Predlagamo, naj banke kreditojemalcem brezplačno ponudijo preračun njihovega CHF kredita v evrskega pod pogoji, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe, obenem pa jim omogočijo zamrznitev kreditnega obroka za 6 mesecev ob upoštevanju valutnega tečaja, ki je veljal do 14. januarja letos. Pogoje preračuna naj oblikuje posebna komisija, v kateri bodo predstavniki pristojnih ministrstev, nadzornika trga, bančnega združenja in civilne družbe.

Vlada se mora spopasti s problemom zadolženosti na sploh – primeri dobrih praks v EU
Ker pa gre pri prekomerni zadolženosti in finančni stiski številnih potrošnikov za širši družbeni problem, ZPS od Vlade zahteva hitro pripravo ukrepov za pomoč potrošnikom, ki so v težavah pri odplačilu svojih dolgov, obenem pa naj po vzoru dobrih praks iz EU vzpostavi primeren sistem nadzora nad finančnim trgom in učinkovito varstvo potrošnikov.

Več lahko preberete v Poročilu ZPS o problematiki tujevalutnih kreditov

Vir:

https://www.zps.si/index.php/mediji/izjave-za-javmost-2015/7265-zps-objavila-porocilo-in-predloge-za-resevanje-problematike-tujevalutnih-kreditov-na-potezi-so-banke-in-drzava

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone