Pravična izenačitev tistih, ki so jemali posojila v evrih in tistih, ki so jih jemali v frankih?, POP TV, 24UR ZVEČER, 16. 08. 2017

16.000 slovenskih posojilojemalcev, ki so najeli kredit v frankih, je bilo opeharjenih. Njihov položaj je moralno, civilnopravno, kazenskopravno in ustavnopravno nesprejemljiv. Zato sta nekdanja ustavna sodnika Zupančič in Ribičič pripravila predlog interventnega zakona, ki bi njihove kredite pretvoril v evre. Preberi več …

Krediti v frankih: ‘Če tega ne rešimo zdaj, bo breme padlo na davkoplačevalce.’, POP TV, 24UR, 16. 08. 2017

16.000 slovenskih posojilojemalcev, ki so najeli kredit v frankih, je bilo opeharjenih. Njihov položaj je moralno, civilnopravno, kazenskopravno in ustavnopravno nesprejemljiv. Tako menita nekdanja ustavna sodnika Boštjan M. Zupančič in Ciril Ribičič. Zato sta pripravila predlog interventnega zakona, ki bi Preberi več …