Afera CHF: Najcenejša rešitev slovenskih bank

Tožbe, ki jih proti bankam vlagajo kreditojemalci posojil v švicarskih frankih, že tri leta nerešene ležijo na Ustavnem sodišču, kjer so jim dodelili status “absolutno prednostne obravnave”. Med tem ko zadeve uživajo ta zveneč status, tečaj švicarskega franka nezadržno raste in se spet približuje zgodovinskemu rekordu. Hkrati se po svetu množijo napovedi, da bodo kmalu začele rasti tudi obrestne mere. Oboje bo, v kombinaciji z ignoranco slovenskih oblasti, za kreditojemalce usodno, nezmožnost odplačevanja kreditov pa bi lahko ogrozila tudi dobičke bank.

V Združenju Frank smo zato ponovno pisali Ustavnemu sodišču in jih prosili za informacije o morebitni skorajšnji razsodbi v primerih kreditov v švicarskih frankih, saj bo ta pomembno vplivala na končni razplet številih sodnih sporov na nižjih sodiščih.  Na odgovor še čakamo.

V zadnjem času opažamo, da nekatere banke vnovič izkoriščajo stiske kreditojemalcev in svojim komitentom s krediti v švicarskih frankih pošiljajo pisma oz. predloge za “ugodno” konverzijo kredita v evrski kredit, s tem pa zavajajo komitente v popolno realizacijo izgub zaradi dosedanjih tečajnih razlik. Nekatere od teh ponudb vsebujejo izjave, ki bi jih v primeru sprejema ponudbe morali komitenti podpisati in bi jim utegnile škodovati v morebitnem sodnem sporu z banko. Banke se očitno želijo znebiti problematičnih terjatev in izogniti nadaljnjim sodnim sporom. Svojim članom zato svetujemo skrajno previdnost pri sprejemanju odločitev v zvezi s takšnimi ponudbami.

Odvetnik Robert Preininger je dopis, kot ga kreditojemalcem pošilja NKBM, komentiral: “Podpisovanja izjav z vsebino, ki ste mi jo poslali nikakor ne svetujem! SEU je že večkrat sprejelo stališče, da pravni učinki ugotovitve nepoštenosti pogodbenega pogoja morajo omogočati vzpostavitev pravnega in dejanskega položaja potrošnika, kot bi bil podan brez nepoštenega pogoja. To pomeni, da potrošnik ni dolžan pristati na konverzijo kredita, ki ga tudi ni dolžan predčasno poplačati, če je pogodbeni pogoj kredita, nominiranega v tuji valuti, nepošten in je pogodba nična, saj se s tem dejansko odpove temeljni pravici do vzpostavitve pravnega in dejanskega položaja, kot bi bil podan brez nepoštenega pogoja.”

Ob uredbi EU, ki z letom 2022 uvaja nove referenčne obrestne mere SARON in s tem enostransko posega v kreditne pogodbe, bode v oči dvoličnost bankirjev ter slovenskih in evropskih oblasti. Za nami so leta razprav, v katerih je eden glavnih protiargumentov zakonski rešitvi kreditov v švicarskih frankih sveta nedotakljivost pogodb in svobodne poslovne pobude. To pa oblasti ne moti, ko je treba reševati banke iz zagate, v kateri so pristale zaradi ukinitve LIBORJA.

V luči številnih sodnih sporov pred slovenskimi sodišči, odlašanju Slovenije s sprejetjem zakona o kreditih v švicarskih frankih in evropski sodni praksi, ki prepoznava nepoštene pogoje v CHF kreditnih pogodbah, je pomembno omeniti zadnjo sodbo Sodišča Evropske unije, ki je v zadevi C-212/20 znova potrdilo, da sodišča ali države ne smejo sprejemati ukrepov, ki bi nepoštene pogoje samo preoblikovale ali omilile.

Slovenske oblasti se bodo morale kmalu odločiti, kako rešiti težavo. To lahko storijo le na dva načina: pustijo propasti državljane in rešijo banke ali pa rešijo državljane in pustijo bankam, da nosijo posledice svojih neodgovornih ravnanj. Slednje zahteva poseg v pogodbe in odpravo nepoštenega pogoja, kar pravo EU dopušča.

Združenje Frank

Povezava do sodbe SEU C-212/20:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249501&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42697694

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone