Banke NE, kreditojemalci DA; ali priznanje in čast Višjemu sodišču v Mariboru, IUS – INFO, dr. Andraž Teršek, Ustavnik in univerzitetni učitelj na Univerzi na Primorskem, 19. 3. 2021

Petnajst let mojega strokovnega dela je bilo namenjenega predvsem pravno-teoretičnemu, pravno-filozofskemu in ustavniškemu študiju, razpravam, analizam, člankom in knjigam o tem, kaj pomeni, kako razumeti, kako interpretirati in kako v praksi, zlasti v sodni praksi, uresničevati ustavno načelo socialne države, v neposredni povezavi s temeljnimi človekovimi in ustavnimi pravicami do osebnega socialnega dostojanstva, pravne zaščite lastnine, doma, družinskega življenja, dela, socialne varnosti in svobode v najširšem pomenu besede. Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 877/2020, opr. št. VSM00041664, z dne 15. decembra 2020, občutim kot nagrado za moj vztrajni in odločni, poklicni in javni trud.

Za ogled celotnega članka, klikni na spodnjo povezavo:

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/280752?fbclid=IwAR1AuxtIL4SBUsbeL-dFxWVP3It3Nw6Fkg0QLFHhLn7-N5ZxsSp6ccBzzZA

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone