Informacija za kreditojemalce v švicarskih frankih, Sparkasse, 21. 2. 2022

V Uradnem listu RS je bil dne 11. 2. 2022 objavljen Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK). ZOPVTKK začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 26. 2. 2022.  Banke bomo na Ustavno sodišče RS vložile pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih in predlog za začasno zadržanje izvrševanja.

V roku 60 dni od veljavnosti  ZOPVTKK smo banke dolžne za vse obstoječe in že zaključene kreditne pogodbe v švicarskih frankih ali z valutno klavzulo v švicarskih frankih pripraviti ustrezno pogodbeno dokumentacijo o ureditvi medsebojnih razmerij, nov amortizacijski načrt in izračun preostanka dolga ter navedeno dokumentacijo kreditojemalcem (potrošnikom) vročiti v nadalje določenem zakonskem roku po ZOPVTKK.

Banka Sparkasse je pristopila k izvedbi vseh potrebnih aktivnosti skladno z zakonsko določenimi roki in skladno z odločitvijo Ustavnega sodišča, o čemer bomo vse potrošnike, ki so najeli kredit v švicarskih frankih pri naši banki, ustrezno in pravočasno obvestili, zato obisk naših poslovnih enot pred tem ni smiseln.

Za ogled celotnega članka, klikni na spodnjo povezavo:

https://www.sparkasse.si/sl/novice/2022/02/21/informacija-za-kreditojemalce-v–vicarskih-frankih

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone