Izjava za javnost: Še je čas, da preprečimo poljski scenarij

Izkušnje iz drugih držav nam kažejo, da nasprotovanje rešitvi problematike CHF kreditov na koncu privede do višjih stroškov za banke ali državo. Pozivamo Vlado RS, da prepreči poljski scenarij kjer so sodišča preobremenjena, ali še huje, scenarij, po katerem bi zapitek plačala država. Zadnja sodba Višjega sodišča v Mariboru bi končno lahko pomenila začetek usklajevanja z evropsko sodno prakso.

V teh dneh smo prejeli odločbo Višjega sodišča iz Maribora Ip 877/2020, ki popolnoma upošteva dosedanjo sodno prakso sodišča EU. Sodba je zelo pomembna za vse potrošnike, ki so najemali kredite v švicarskih frankih. Jedro sodbe je za slovensko sodstvo revolucionarno in se ne omejuje na vprašanja ustreznosti pojasnil –  prevzemanje neomejenega valutnega tveganja je samo po sebi nedopustno ne glede na dana pojasnila: “Za presojo nepoštenosti ni bistveno, ali se je po sklenitvi pogodbe valutno tveganje dejansko uresničilo in v kakšni meri. Za presojo je odločilno, da je valutna klavzula, ki ni ustrezno omejena, nedopustna pogodbena vsebina.”

Sodišče ugotavlja, da zaradi kršitev, ki so podana tako po slovenskem pravu, kot tudi po Direktivi 93/13, nacionalno sodišče nepoštenega pogoja ne sme spreminjati oziroma prilagoditi na dopustno mero.

“Sodba je resnično napisana tako kot se spodobi in kar bi bolj pričakovali od Vrhovnega in Ustavnega sodišča. Celovito, prepričljivo, teoretično podkovano. Je že res, da se sklada s pravnimi mnenji Inštituta za ustavno pravo in s stališči o toksičnih kreditih, toda v tej sodbi je kršitev civilnopravno bolje oziroma bolj poglobljeno utemeljena.” je sodbo komentiral prof. dr. Ciril Ribičič.

Povezava do sodbe: http://www.sodnapraksa.si/?q=chf&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&order=date&direction=desc&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111443830

Reševanje bank na Poljskem

Na Poljskem postajajo dobljene tožbe potrošnikov proti bankam v zadevah CHF vse bolj aktualna tema, saj so banke zaradi tega v položaju, ki lahko pripelje do težav v finančnem sistemu. Število tožb se je tako povečalo, da v Varšavi ustanavljajo specializirano sodišče za primere posojil v tuji valuti. Ker kreditojemalci, ki so najemali kredite v tuji valuti, zmagujejo v vse več tožbah, so poljske banke primorane ustvariti velikanske rezerve. Izpostavljenost bank ocenjujejo na 25,6 milijard evrov.

Zaradi tega  se na Poljskem čedalje bolj omenja rešitev, ki bi pomenila konverzijo kreditov v poljske zlote. K taki rešitvi je pred kratkim pozival tudi g. Jacek Jastrzebski, predsednik KNF (poljski organ za finančni nadzor). Meni, da je skrajni čas, da se banke lotijo sprejemanja rešitev, ki bodo pomenile alternativo sodnemu reševanju zadev.

Tudi Krzysztof Pietraszkiewicz, predsednik Združenja poljskih bank, je predlog za izvensodno reševanje problematike ocenil kot pozitiven.

Predsednik poljske Narodne banke Adam Glapinski je bankam dal jasno vedeti, da so uprave bank same krive za situacijo s CHF krediti in naj ne preusmerjajo odgovornosti na druge institucije v državi.

Vprašanje pa je, ali so potrošniki zdaj, ko sta jim sodna praksa Evropske unije in nacionalna sodna praksa tako naklonjeni, sploh pripravljeni na kompromise.

Dostop do člankov:

Dvojna merila Vrhovnega sodišča RS

Dne 10.10.2020 je Evropsko sodišče objavilo sodbo v zadevi slovenskega igralca pokra. O zadevi je sodišče EU odločalo po posredovanju zadeve s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Postopek, ko sodišča različnih stopenj odstopijo določene primere sodišču Evropske unije, ni nič nenavadnega. Sodišča v vseh članicah EU so zavezana, da se v primeru, ko gre za nejasnost pravnega reda EU, za pomoč obrnejo na najvišji organ v Evropski uniji. Sodišče EU nato izda sodbo, ki je temelj za enotno prakso po celotni Evropski uniji.

Tak postopek torej ni nič spornega, zaskrbljujoča pa so dvojna merila Vrhovnega sodišča RS. Sodišče se namreč v primerih CHF kreditov (kar neposredno zadeva 100.000 državljanov Republike Slovenije) ni odločilo za ta korak, čeprav pravdanje potrošnikov v teh zadevah poteka že šesto leto. Le ugibamo lahko, kaj stoji za takšnimi dvojnimi merili. Glede na to, kako veliko število sodnih postopkov poteka v zvezi s krediti v CHF, je nerazumljivo, da se v vsem tem času Vrhovno sodišče RS ni odločilo za ta korak.

Dokument je objavljen na povezavi sodišča EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0774&rid=12

Smernice ZBS, ki ne rešujejo ničesar

Prvotno objavljene smernice ZBS so bile namenjene zgolj utrjevanju laži, da banke ponujajo rešitev svojih težav in težav kreditojemalcev in prepričevanju politike, da država ne rabi poseči v njihove nepoštene posle. V spremembe smernic jih je prisililo Združenje Frank s prijavo na Tržni inšpektorat zaradi ponovne nepoštene poslovne prakse, ki so jih smernice nakazovale. Izsiljene spremembe v Smernicah ne odpravljajo anomalij, saj še vedno ne naslavljajo ključnega problema kreditov v švicarskih frankih, in sicer odprave nepoštenega pogodbenega pogoja (to je neomejeno valutno tveganje). Obenem je v teh usmeritvah še vedno veliko pogojev, ki jih ne izpolnjuje skoraj nihče, ki je najel CHF kredit v Republiki Sloveniji. Vsi pogoji, ki jih navaja ZBS, so sicer relevantni v drugih državah Evropske unije, kot so Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija ipd., ne pa v Sloveniji. Pogoji, opisani v smernicah, so v nasprotju s pravom Evropske unije in tudi s slovensko zakonodajo. Kot primer takšnih nerazumnih pogojev lahko navedemo podpis izjave o tveganju pri postopku najemanja kredita, kar samo po sebi še zdaleč ne pomeni, da je banka opravila svojo pojasnilno dolžnost (to je dosodilo že sodišče Evropske unije v sodbi SEU C-186/16). Poleg tega je v smernicah še vedno navedeno, da je potrebno upoštevati sodbe Vrhovnega sodišča, ki pa so ravno v končni obravnavi na Ustavnem sodišču. Pričakujemo, da bo Ustavno sodišče z argumenti zavrnilo sodno prakso Vrhovnega sodišča, ki je v nasprotju s prakso sodišča Evropske unije (sodišče EU), na katerem so že večkrat odločali o problematiki CHF kreditov po vsej Evropi. Neuspela pogajanja na Ministrstvu za finance pa so posledica zavrnitve s strani ZBS, ki se je ves čas pogajala s figo v žepu in samo zavlačevala postopek sprejema sistemske rešitve v Republiki Sloveniji.

Celoten dokument je objavljen na povezavi ZBS: https://www.zbs-giz.si/system/file.asp?FileId=12984

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone