Izjava za javnost: Nezaslišan pritisk bank na sodišča

Na Hrvaškem je izbruhnila nova afera, ki razgalja ponovno nedopustno ravnanje bančnega lobija. Raziskovalni medij Index Istrage je objavil razpis hrvaške RBA, podružnice Raiffeisenbank Austria d.d., ki ga je RBA sredi novembra 2019 poslala PR agencijam, od katerih banka pričakuje ponudbo za krizne komunikacijske storitve v primeru CHF kreditov. Ena izmed nalog, ki se pričakuje od PR agencije, je “pritisk na ustavno in druga sodišča na Hrvaškem“. Razen tega bi agencija imela nalogo, da vpliva na javno mnenje in ga prepriča, da bi reševanje problema kreditov v švicarskih frankih imelo negativne posledice za hrvaško gospodarstvo ter v očeh javnosti očrni kreditojemalce s krediti v švicarskih frankih.

Hrvaška odvetnica Nicole Kwiatkowski, soavtorica kolektivne tožbe proti osmim bankam v zadevi CHF krediti, je dejala, da gre za nedopustno prakso, ki lahko vpliva na končno sodbo v zadevi, o kateri trenutno odloča hrvaško Vrhovno sodišče. Goran Aleksić, poslanec hrvaškega parlamenta in aktivist Druge Franak, trdi, da gre za nezakonit napad na neodvisno sodstvo in dokaz, da se hrvaške banke očitno nikogar ne bojijo.

Hrvaško Vrhovno sodišče je lani septembra izdalo pomembno sodbo, s katero je odločilo, da so banke s krediti v CHF kršile kolektivne interese in pravice kreditojemalcev. Sodba je pravnomočna, pričakuje se, da se bodo banke pritožile. Prav tako v kratkem pričakujejo drugo pomembno sodbo  vrhovnega sodišča, ki odloča, ali so pogodbe, ki vključujejo nepošteno valutno klavzulo v CHF, nične.

Po poročanju hrvaških medijev je danes hrvaška narodna banka (HNB) izjavila, da je neprijetno presenečena nad postopkom RBA Raiffeisenbank Bank Austria d.d., ki je v razpisu za PR agencijo navedla tudi nalogo, da se na sodišča v zadevah CHF krediti izvaja pritisk. Zato bo HNB v tej banki izvedla nujni izredni nadzor in sprejela potrebne ukrepe.

Tako po hrvaškem kot tudi slovenskem in mednarodnem pravu je vsak pritisk na sodstvo prepovedan. V Združenju Frank smo prepričani, da ne gre za izoliran pritisk z namenom vplivanja na državne organe in ne zgolj na  javnost. Tudi v Sloveniji smo že bili priča nedopustnemu ravnanju bank z namenom vpliva na sodno vejo oblasti, in sicer preko sodniške šole z izobraževanjem sodnikov v zadevah CHF krediti.

V Združenju Frank že četrto leto bijemo spor v upravnem postopku, v katerem s tožbo zahtevamo dostop do informacij Banke Slovenije v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi bank pri trženju CHF kreditov. Banka Slovenije že dvanajsto (!!!) leto vodi postopek nadzora zoper eno izmed slovenskih bank, pri kateri je regulator ugotovil, da so se ti krediti tržili na nepravilen način. A Banka Slovenije prav “nezaključenost postopka” navaja kot pritožbeni razlog zoper našo zahtevo po podatkih in ne razkrije, za katero banko v postopku gre.

Tudi v Sloveniji trenutno čakamo na odločitev Ustavnega sodišča RS v primeru CHF kreditojemalca proti banki. Zahteva je bila podana na Ustavno sodišče že lanskega januarja. Ker Vrhovno sodišče nepravilno uporablja zakonodajo EU,  smo v Združenju Frank izpolnili tudi zadnjo zavezo iz preteklega leta našim članom in članicam in pripravili peticijo (pobudo) za Evropski parlament, ki jo bomo na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Listine EU o temeljnih pravicah poslali v Bruselj.

Združenje Frank

Povezava do članka in vsebine razpisa Raiffeisenbank Austria d.d.:
https://www.istrage.hr/clanak/rba-banka-natjecajem-trazila-agenciju-koja-ce-vrsiti-pritisak-na-ustavni-sud/2147806

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone