Izjava za javnost: Zaradi nepoštene poslovne prakse ponovno prijavili deset bank in ZBS

Zaradi vztrajanja pri zavajajočih in agresivnih poslovnih praksah smo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP, Uradni list RS, št. 53/07) na Tržni inšpektorat RS (TIRS) in Banko Slovenije (BS) poslali že drugo prijavo kršitev zoper naslednje banke in njihovo interesno združenje:

Združenje bank Slovenije – GIZ
Addiko Bank d.d.
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Banka Sparkasse d.d
BKS Bank AG, Bančna podružnica
Gorenjska banka d.d.
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d.d.
Sberbank banka d.d.
SKB banka d.d.
UniCredit Banka Slovenija d.d.

Prijava kršitev se nanaša na dokument »Obvestilo za javnost glede javnih navedb v zvezi s hrvaško sodno prakso v povezavi s krediti v CHF«, ki je bil objavljen na spletni strani ZBS (dostopen na povezavi: https://www.zbs-giz.si/news.asp?StructureId=1460&ContentId=12703&fbclid=IwAR2Uv_ScGJrkEQGcXo_1ahywhGHGH_OCjhPMTOQBXDdeAHGQierJ6vhhNmg). Pripravile in sprejele so ga banke, članice Združenja bank Slovenije, ki so tržile potrošniške kredite v CHF in jih navajamo kot kršitelje v prijavi.

Z zadnjim obvestilom za javnost ZBS močno zavaja potrošnike, ki bi morebiti vložili tožbo proti banki, saj z navajanjem neresnic očitno želi odvrniti oškodovance od iskanja pravice na sodiščih. Zaradi kršitev v smislu 5(7) člena Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, v skladu s katerim se za zavajajočo prakso smatra zavajanje glede pravic, ki jih ima potrošnik, smo ZBS prijavili Tržnemu inšpektoratu RS in Banki Slovenije.

Po porazu bank na Poljskem in sedaj še na Hrvaškem želijo slovenske banke, očitno z namenom obvladovanja škode, z neresničnimi in zavajajočimi sporočili za javnost prikazati, da so razsodbe drugih sodišč nerelevantne za slovenske potrošnike in aktualne sodne spore, čeprav gre, vsaj v primeru Slovenije in Hrvaške, za iste tuje banke, ki so oškodovale potrošnike z enakimi nepoštenimi poslovnimi praksami na obeh straneh meje, sodna praksa Sodišča EU pa jih postavlja na laž. Edini cilj bank je še vedno zavajanje javnosti, odvračanje od tožb in ponujanje izgovorov politiki, da ne stori ničesar. Slovenija ne more in ne sme ostati edina država v Evropi, kjer bi se banke izognile odgovornosti za nepošteno poslovno prakso in škodo, ki so jo povzročile kreditojemalcem.

O prijavi kršitev Tržnemu inšpektoratu RS in Banki Slovenije smo obvestili tudi  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojni nacionalni organ za varstvo potrošnikov, ter Ministrstvo za finance, ki je pristojno za zakonsko urejanje in nadziranje finančnega sistema. Na odziv obeh ministrstev še čakamo.

V Združenju Frank znova pozivamo politiko in slovenska sodišča, da v skladu s svojo vlogo, ki jo imajo v sistemu varstva potrošnikov, zavarujejo slovenske kreditojemalce pred množičnim oškodovanjem s strani bank. Banke pa pozivamo, da končno prenehajo aktivno preprečevati reševanje problema in odpihnejo prah z Bančnega kodeksa, ki je očitno obležal nekje globoko v kleti ZBS.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone