Izjava za javnost: Zaradi nepoštene poslovne prakse prijavili 10 bank in ZBS

Zaradi zavajajoče in agresivne poslovne prakse smo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP, Uradni list RS, št. 53/07) na Tržni inšpektorat RS (TIRS) in Banko Slovenije (BS) poslali prijavo kršitev zoper naslednje banke in njihovo interesno združenje:

Združenje bank Slovenije – GIZ
Addiko Bank d.d.
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Banka Sparkasse d.d
BKS Bank AG, Bančna podružnica
Gorenjska banka d.d.
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d.d.
Sberbank banka d.d.
SKB banka d.d.
UniCredit Banka Slovenija d.d.

Prijava kršitev se nanaša na dokument »Smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, katerih potrošniška kreditna pogodba je nominirana v švicarskih frankih ali vsebuje valutno klavzulo v švicarskih frankih« (v nadaljevanju Smernice). Pripravile in sprejele so ga banke, članice Združenja bank Slovenije, ki so tržile potrošniške CHF kredite in jih navajamo za kršitelje v prijavi. Zveza potrošnikov Slovenije in Združenje Frank sta o vsebinskih razlogih, zakaj so Smernice za kreditojemalce škodljive, že obvestila slovensko javnost v ločenih izjavah za javnost, v začetku septembra (dostopno na povezavah: http://www.zdruzenje-frank.si/izjava-za-javnost-nadaljevanje-nepostene-poslovne-prakse-bank/ in https://www.zps.si/index.php/osebne-finance-sp-1406526635/krediti/10519-).

Smernice, ki naj bi omogočile izvensodno rešitev, kršijo določbe Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), ki prepoveduje zavajajoče in agresivne poslovne prakse. To, kar želijo banke in njihovo združenje prikazati kot rešitev problema, je zgolj nadaljevanje neodgovornega, zavajajočega in nepoštenega ravnanja bank in ZBS. Ponovno zavajanje glede pravic, ki jih ima potrošnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in  31/18), ni nič drugega kot ponovni napad na pravno državo in na varstvo pravic slovenskih potrošnikov. Tega protipravnega ravnanja imamo kreditojemalci dovolj!

Slovenija ne more in ne sme ostati edina država v Evropi, kjer banke ne bi nosile odgovornosti za nepošteno poslovno prakso in škodo, ki so jo povzročile kreditojemalcem. Predsednik Sodišča EU, Koen Lenaerts, je v intervjuju za Dnevnik leta 2017 jasno povedal, da potrošniki ob najetju CHF kredita niso bili dovolj dobro informirani in da zato niso podvrženi klavzulam, ki jih pripeljejo do tega, da morajo odplačevati vsote, ki so bistveno višje od razumnih.

O prijavi kršitev Tržnemu inšpektoratu RS in Banki Slovenije smo obvestili tudi  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je nacionalni pristojni organ za varstvo potrošnikov ter Ministrstvo za finance, ki je pristojno za zakonsko urejanje in nadziranje finančnega sistema. Na odziv ministrstev še čakamo.

V Združenju Frank znova pozivamo politiko in slovenska sodišča, da v skladu s svojo vlogo, ki jo imajo v sistemu varstva potrošnikov zavarujeta slovenske kreditojemalce pred množičnim oškodovanjem s strani bank.

Združenje FRANK

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone