Koraki po sprejetju ZOPVTKK, UniCredit, 21. 2. 2022

V Uradnem listu RS je bil dne 11. 2. 2022 objavljen Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK). ZOPVTKK začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 26. 2. 2022. Banke bodo na Ustavno sodišče RS vložile pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih in predlog za začasno zadržanje izvrševanja.

Banke bodo pravočasno pristopile k izvedbi potrebnih aktivnosti skladno z zakonsko določenimi roki in skladno z odločitvijo Ustavnega sodišča, o čemer boste stranke ustrezno in pravočasno obveščene tudi prek svojih bank, zato predhoden obisk vaše poslovalnice pred tem ni smiseln.

Za ogled celotnega članka, klikni na spodnjo povezavo:

https://www.unicreditbank.si/si/prebivalstvo/pripomocki/ZOPVTKK.html

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone